Externe docenten industriële brandbestrijding

Campus Vesta is op zoek naar externe docenten industriële brandbestrijding om het huidige docententeam te versterken. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je zal ingezet worden als lesgever voor zowel de modulaire, voortgezette als commerciële opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen die georganiseerd wordt door Campus Vesta (korte en krachtige opleiding van 40 uur)
 • Je kan aantonen dat je beschikt over vakkennis en interesse in de industriële brandbestrijding.
 • Je bent bij voorkeur in dienst als actief lid bij de brandweer (vrijwilliger of beroepsmatig), in de openbare of private sector.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum van het selectiemoment is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook vrij!

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment.
 • Op het selectiemoment geef je een proefles van maximaal 15 minuten aan een jury. Het thema van de proefles is 'explosie'. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten.
  Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties.
 • De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 14 juni 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 6 juni 2022 via dit online inschrijvingsformulier.

Je moet de volgende documenten uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50