Externe instructeurs industriële brandbestrijding

Campus Vesta is op zoek naar externe docenten 'industriële brandbestrijding' om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je zal ingezet worden als lesgever in zowel de modulaire, voortgezette als commerciële opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen die georganiseerd wordt door Campus Vesta (korte en krachtige opleiding van 40 uur)
 • Je bezit aantoonbare vakkennis en interesse in de industriële brandbestrijding.
 • Je bent bij voorkeur in dienst als actief lid bij de brandweer (vrijwilliger of beroepsmatig), in de openbare of privésector.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Je bent bereid om de TTI (Train The Instructor) te volgen. Data van de TTI zijn nog niet bekend.

Praktische informatie

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,3957 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.

De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment.
 • Op dat selectiemoment wordt gevraagd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les gaat over 'boil-over'. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. 
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties.
 • De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 3 maart 2023. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Deze datum is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met vrijdag 10 februari 2023 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • attest van FOROP (indien behaald)
 • relevante diploma’s of attesten

Meer informatie

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50