Externe docenten integratie van CALogpersoneel

De politieafdeling van Campus Vesta zoekt externe docenten 'integratie van het CALogpersoneel – contractueel statuut'. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docent wordt op freelance basis aangenomen, presteert de uren buiten de eigen diensturen en wordt ingezet op het moment waarop de school deze docent nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing.

Toelatingsvoorwaarden

Na selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta worden bezorgd.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback en bijsturing.
 • Je bent beschikbaar op 18 november 2020 om les te geven.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Je bent op de hoogte van de verschillen tussen statutair en contractueel personeel.
 • Je bent op de hoogte van het contractuele statuut CALogpersoneel.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op donderdag 24 september. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijven kan tot en met 1 september 2020 via het online inschrijvingsformulier.
 • Volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae 

Bijkomende inlichtingen

Via het algemene nummer T 03 205 19 50