Externe docenten mentor OPS

Campus Vesta apb zoekt externe docenten voor de opleiding mentor OPS (bij voorkeur met een expertise in probatiestage) om het huidige docententeam te versterken. Je zal deel uitmaken van de vakgroep HRM en Management.

De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor een functionele politieopleiding van 48 uur.

Inhoud lessenpakket

 • Module 1: Kennismaking en organisatie van de opleiding
 • Module 2: De mentor in de opleidingsstructuur
 • Module 3: Kenmerken van de opleiding
 • Module 4: Begeleiding van een stagiair
 • Module 5: Communicatieve vaardigheden en coaching
 • Module 6: Geïntegreerde oefeningen
 • Module 7: Evalueren van een stagiair

Specifieke verwachtingen

 • Je hebt inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Bij positieve selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook bezorgen aan Campus Vesta.

Praktische informatie

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van 0,3957 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.

De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn beschikbaar in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op vrijdag 30 juni 2023. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.  

De datum is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook vrij!

Kandidaatstelling

Inschrijven kan tot en met woensdag 21 juni 2023 via dit online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50