Externe docenten middenkaderopleiding - Politieafdeling

Campus Vesta apb zoekt voor de vakgroep ‘Management en HRM’ externe docenten voor volgende vakken uit de middenkaderopleiding: operationeel management en bevelvoering in crisissituaties; management & HRM; basisregels inzake administratief, financieel en logistiek beheer. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor het middenkader (opleiding tot hoofdinspecteur van politie). Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Het vak ‘operationeel management en bevelvoering in crisissituaties’ omvat 20u en behandelt het POL-C-model (plannen, organiseren, leidinggeven, coördineren en controleren). Aspirant-hoofdinspecteurs leren in dit vak een team organiseren en aansturen, omgaan met veranderingen, stijlen van leidinggeven en “richten  inrichten – verrichten”.

Het vak ‘management en HRM’ (4u) behandelt het insights discovery kleurenmodel.

De titel ‘basisregels inzake administratief, financieel en logistiek beheer (12u) dekt niet echt de lading. In dit vak leren de aspirant-hoofdinspecteurs nl. de basisbeginselen inzake leiderschap, de verschillende fasen van een leidinggevende, transformationeel leiderschap en het ‘Peter Principle’.

Je kiest zelf voor hoeveel en welke vakken je je kandidaat stelt.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen:

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten.
 • Beschikken over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg.
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep.
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie:

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van €0,3957 bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie:

De datum die bepaald werd in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van max. 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Indien je voor meer dan één vak kandideert, kies je een onderwerp uit één van de vakken. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je les geeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op donderdag 27 oktober 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

Inschrijven kan tot en met dinsdag 18 oktober 2022 via onderstaande button.

Volgende documenten dien je online op te laden:

 • Een motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Behaalde diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen: