Externe docenten motorrijder

Campus Vesta apb zoekt voor de afdeling politieopleidingen externe docenten 'motorrijder'. Hiervoor organiseren we een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Je organiseert je lessen zo actief mogelijk met een focus op praktische toepassingen in een politionele context. Je wordt ingezet voor de voortgezette en functionele opleidingen motorrijder. Je kan ook betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je maakt actief deel uit van een operationele politiedienst en je gebruikt frequent zelf politioneel de motorfiets.
 • Je bent in het bezit van het brevet motorrijder/rijden in stedelijke omgeving (2114 en 2115) en/of het brevet verkeerspolitie (2113).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs A en je hebt geen verval van het recht tot sturen.
 • Word je geselecteerd, dan moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta bezorgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een grondige kennis van het wegverkeer.
 • Je beschikt over een uitgebreide praktijkervaring binnen je huidige functie en je kan deze praktijkervaring pedagogisch overbrengen.
 • Je rijdt met een dienstmotorfiets.
 • Je beschikt over een doorgedreven motorpraktijkervaring op alle gebieden (trage motorbeheersing, bochtentechniek, defensief en proactief rijden, vlot rijden, …).
 • Je bent gemotiveerd en in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen (van beginnende tot gevorderde motorrijders)
 • Je beschikt over de nodige pedagogische competenties en/of je bent bereid om je hierin bij te scholen.
 • Je wil cursisten helpen groeien.
 • Je hebt een passie voor motorrijden en een passie om anderen iets aan te leren.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je bent flexibel en bereid om voor en na de lessen deel te nemen aan briefing, debriefing van cursisten onder docenten en je bent bereid om te helpen met het voorbereiden van oefeningen en het klaarzetten van materiaal.
 • Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg.
 • Je denkt mee na over nieuwe opleidingen, oefeningen en remediëring en je bent creatief met de ter beschikking gestelde middelen.
 • Je hebt een doorgedreven respect voor het ter beschikking gestelde materiaal en je eist dit ook van cursisten. Daarnaast ben je ook bereid om dit materiaal mee te onderhouden en proper te houden.
 • Je bent een teamplayer, bescheiden en discreet.
 • Je bent bereid om na je selectie onbezoldigd minstens 3 verschillende praktijklessen te volgen bij een collega-docent.
 • Je bent je ervan bewust dat we geen 9-tot-5-mentaliteit hebben en dat we geregeld méér inspanningen leveren dan voorzien binnen de bezoldiging.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro per km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

We werken met een cascadesysteem. Enkel geselecteerden gaan door naar het volgende onderdeel.

Screening sollicitatiedossier

Positief gescreende kandidaten worden uiterlijk op 31 oktober 2023 uitgenodigd voor het selectiemoment dat zal plaatsvinden op 8 november 2023. Indien er veel positief gescreende kandidaten zijn, zal op 9 november 2023 ook nog een selectie gehouden worden.

Proefles en interview

Je start met een proefles - theorie (15 minuten). Deze behandelt een onderwerp in het kader van motorrijden. Beschouw deze proefles als een les die je geeft aan studenten van de voortgezette opleiding. Daarna volgt een competentiegericht interview (20 minuten), waarin de jury dieper ingaat op jouw proefles, professionele ervaringen en competenties.

Praktische proeven

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef op privéterrein: een proefles en competentietest. Deze praktische proef zal plaatsvinden op 27 november 2023. Meer informatie over dit selectieonderdeel volgt bij de uitnodiging.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef op de openbare weg. Deze praktische proef zal plaatsvinden op 5 december 2023. Indien het weer niet gunstig is op 5 december 2023, zal de selectie op een later moment gehouden worden. Meer informatie over dit selectieonderdeel volgt bij de uitnodiging.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 23 oktober 2023 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

 Via het algemeen nummer: 03 205 19 50