Externe docenten operationeel management

Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten 'operationeel management' om het huidige docententeam te versterken. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Binnen module 5 (leiding van een team in een operationeel leidinggevende rol) van de middenkaderopleiding zorg je voor de invulling van de lessen over operationeel management en bevelvoering in crisissituaties. Het lessenpakket bestaat in totaal uit 20 lesuren (per klas) en omvat leiderschapstheorieën en hun toepassing in de praktijk, communicatievaardigheden en voorbeeldfunctie van de leider, beoordeling van de situatie, beslissingsfase en het operatieorder, de operationele briefing, uitvoering en leiding van een kleinschalige operatie en de operationele debriefing.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding van Campus Vesta te volgen.
 • Bij selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta bezorgen.

Specifieke verwachtingen

 • Je hebt inhoudelijke kennis van en expertise in de te doceren materie.
 • Je beschikt over een grondige kennis van pedagogiek en didactiek of bent bereid om de pedagogische opleiding van Campus Vesta te volgen.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dag dan ook vrij!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn beschikbaar. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 28 juni 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 20 juni 2022 via het online inschrijvingsformulier.

De volgende documenten moet je online uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50