Externe docenten wetgeving personenvervoer

Campus Vesta apb, afdeling politieopleidingen, zoekt externe docenten (specialisten) in het domein van de wetgeving personenvervoer en taxi voor de vakgroep verkeer om het huidige docententeam van de voortgezette en functionele opleidingen te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen. Je zal ingezet worden voor de voortgezette en functionele opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • In geval van selectie moet je je korpschef op de hoogte brengen van deze nevenactiviteit en een bewijs daarvan ook aan Campus Vesta bezorgen.
 • Je werkt in een dienst verkeer of een dienst interventie met nadruk op verkeer.
 • Je kunt aantonen dat je vertrouwd bent met de wetgeving rond personenvervoer en taxi en dat je deze praktisch kunt toepassen.
 • Je kent de Europese, federale en de Vlaamse gewestelijke regelgeving inzake ongeregeld vervoer, geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer, taxidiensten en diensten voor het verhuur met bestuurder.
 • Je kent de richtlijnen voor het opstellen van een proces-verbaal en het toepassen van de procedure van de onmiddellijke inning en consignatie van een som.
 • Je hebt ervaring in het dagelijks gebruik, je kunt het bovengenoemde praktisch toepassen en je bent op de hoogte van de laatste wetswijzigingen.
 • Je beschikt over een grondige kennis betreffende wegverkeer in het algemeen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep verkeer.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om dagelijks werk en (her)examens op te stellen en te verbeteren.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Verdere verwachtingen naar prestatieverleners aan Campus Vesta zijn te vinden op www.campusvesta.be (‘over ons’).

Vergoeding

 • Vergoeding: het bruto uurloon bedraagt 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • Urencontingent: de effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

Na een screening van de sollicitatiedossiers worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury met aansluitend een kort gesprek. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden. U mag de jury beschouwen als een klas cursisten met voorkennis (voortgezette of functionele opleidingen).

Het selectiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijvingen kun je tot en met 29 april 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • Volgende documenten moet je online opladen:
  • een korte motivatie
  • curriculum vitae
  • behaalde diploma’s of attesten

Meer informatie

 • Voor bijkomende vragen kunt u contact nemen met Tom Gorrebeeck via 03 540 02 73.
 • Voor praktische vragen over de selectieprocedure kunt u zich richten tot Shana Minnen via 03 205 36 07.