Externe docenten privacywetgeving/GDPR

De politieafdeling van Campus Vesta zoekt externe docenten privacywetgeving/GDPR. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. De docenten presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen in een politionele context.

Je wordt na overleg ingezet in de basisopleidingen INP of HINP voor het vak privacywetgeving en/of in de voortgezette opleidingen rond GDPR.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent actief in een operationele eenheid.
 • Je bent in de praktijk frequent bezig met privacywetgeving/GDPR.
 • Indien je een DPO bent, is dat zeker een meerwaarde.
 • Na positieve selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta worden bezorgd.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde manier les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Flexibel als je bent, ben je soepel in geest, maar ook in werkuren.
 • Je neemt geregeld deel aan vakoverleg.
 • Je streeft naar een loyale samenwerking binnen de vakgroep.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.

Selectieverloop

De datum in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor de selectie bestaande uit:

 • een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag je vrij kiezen, maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je les geeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment zal plaatsvinden op dinsdag 29 september 2020. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat. Indien er veel kandidaturen zijn na positieve screening, wordt mogelijk een extra selectiemoment ingelast.

Kandidaatstelling

 • Inschrijvingen kan je tot en met 13 september 2020 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • Volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer T 03 205 19 50