Externe docenten pv voor de vakgroep onderzoek en informatiebeheer

Campus Vesta apb zoekt externe docenten pv gerechtelijk voor de vakgroep onderzoek en informatiebeheer om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassingen in een politionele context. Je kan zowel ingezet worden voor de opleiding basis- en middenkader als voor functionele en voortgezette opleidingen. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Hieronder vind je een aantal doelstellingen uit opleidingen waarvoor je ingezet kan worden.

 • Een pv opstellen volgens de wettelijke vormvereisten.
 • Vanuit vaststellingen de essentiële rubrieken van een pv identificeren en invullen.
 • Een pv controleren.
 • Pv verhoor, aanhouding, huiszoeking, inbeslagname, … opstellen.
 • Een synthese-pv opstellen.

Toelatingsvoorwaarden:

 • In het professionele leven op zeer regelmatige basis zelf pv’s opstellen.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.

Specifieke verwachtingen:

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten;
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen;
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen;
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar;
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg;
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep onderzoek en informatiebeheer;
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen;
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband;
 • Verdere verwachtingen naar prestatieverleners aan Campus Vesta zijn te vinden op www.campusvesta.be (‘over ons’).

Praktische informatie:

 • Bezoldiging: het bruto uurloon bedraagt 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever;
 • Urencontingent: De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie:

Na een screening van het sollicitatiedossier worden weerhouden kandidaten uitgenodigd om een proefles van max. 15 minuten te geven aan een jury met aansluitend een competentiegericht interview.  Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden uit de doelstellingen in deze vacature. U mag de jury beschouwen als een klas cursisten.

Het selectiemoment zal plaats vinden op 1 of 27 april 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

 • Inschrijvingen kun je tot en met 24 maart 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • volgende documenten dien je online op te laden:
  • Een korte motivatie;
  • Curriculum Vitae;
  • Behaalde diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen:

 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact nemen met  Anja Tumkiewicz via  03/540 02 71.
 • praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan u richten aan Shana Minnen via 03 205 19 50.