Externe docenten rijbewijs BE-C-D

Campus Vesta apb zoekt externe docenten rijbewijs BE en/of C en/of D voor de vakgroep Verkeer om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseren wij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet in de praktische rijopleiding tot het behalen van rijbewijs BE en/of C en/of D.

Toelatingsvoorwaarden

 • Bij positieve selectie moet de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta worden bezorgd.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs BE en/of C en/of D.
 • Je beschikt over de medische schifting verbonden aan het rijbewijs.
 • Je hebt de nodige kennis van de huidige wetgeving wegcode.
 • Je volgt de verkeerswetgeving en de nieuwe trends.
 • Je hebt interesse en beschikt over een basiskennis automechanica.
 • Je beschikt minstens over de graad van inspecteur.
 • Je hebt inzicht in de actuele politiestructuur.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt verplicht deel aan vakoverleg.
 • Je streeft een loyale samenwerking binnen de vakgroep na.
 • Je bent gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden!

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een theoretische proefles (wegcode) van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.
 • De selectiemomenten theorie zullen plaatsvinden op 8, 9 of 10 december 2021. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier (cv) bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.
 • Wie slaagt voor deze theoretische proefles zal vervolgens worden uitgenodigd voor een proefles praktijk (15 minuten basismanoeuvres). Je mag twee leden van de jury beschouwen als cursisten. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je lesgeeft. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • De selectiemomenten praktijk zullen plaatsvinden op 17 of 20 december 2021. Het precieze uur wordt na de positieve screening van de theoretische proefles bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.
 • Wie ook slaagt voor de praktijk, moet vanaf januari 2022 nog een verplichte opleiding tot instructeur in Campus Vesta volgen.

Kandidaatstelling

 • Inschrijven kan tot en met 14 december 2021 via het online inschrijvingsformulier.
 • Je moet de volgende documenten online uploaden:
 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • diploma’s of attesten
 • kopie van rijbewijs

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Tom Gorrebeeck via tom.gorrebeeck@campusvesta.be.
 • Met praktische vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Els Sollie via jobs@campusvesta.be