Externe docenten sociale media

Campus Vesta apb zoekt externe docenten sociale media voor de vakgroep deontologie en sociale vaardigheden om het huidige docententeam te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De docenten worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing. Je wordt ingezet voor de voortgezette opleiding. Het betreft een dagopleiding van 8 uur. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Inhoud van het lessenpakket:

 • Missie – visie – waarden – strategie als fundament
 • Communicatiestrategie en communicatiekanalen
 • Sociale media als onderdeel van de communicatiestrategie
 • Sociale media als interactief medium met de burger
 • Sociale media en openbare orde
 • Sociale media: Facebook en Twitter
 • Sociale media en deontologie
 • Facebook en veiligheid
 • Sociale media als tool voor de politieambtenaar

Toelatingsvoorwaarden:

 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Kennis is belangrijker dan diploma's:
 • U hebt een grondige en actuele kennis van de sociale media.
 • U beheerst de nodige didactische- en presentatievaardigheden.
 • U hebt relevante professionele ervaring met Facebook, Twitter, LinkedIn, e.a.
 • Gunstig advies van de korpschef.

Specifieke verwachtingen:

 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg.
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep.
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie:

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie:

De datum die bepaald werd in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

 1. Screening sollicitatiedossier.
 2. Positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van max. 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden maar sluit aan bij de inhoud van de vacature. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop je les geeft. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 3. Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op 15 december 2021. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

Inschrijven kan tot en met 8 december 2021 via de vacaturepagina op de website van Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier

Volgende documenten dien je online op te laden:

 • Een motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Behaalde diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen:

 • Via het algemeen nummer: 03 205 19 50.
 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact nemen met Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be.
 • Voor praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan men zich richten tot Els Sollie via jobs@campusvesta.be.