Externe docenten verkeersregeling

De afdeling politieopleidingen van Campus Vesta apb is op zoek naar externe docenten voor het vak 'verkeersregeling' binnen haar basisopleiding 'inspecteur van politie'. Je wordt ingezet volgens je beschikbaarheid en op de momenten waarop de school je nodig heeft.

Je organiseert je lessen zo actief mogelijk met een focus op praktische toepassingen in een politionele context. Je wordt ingezet voor het basiskader (opleiding tot inspecteur van politie). Je kan ook betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

Word je geselecteerd, dan moet je je korpschef van deze nevenactiviteit in kennis stellen en deze kennisgeving ook aan Campus Vesta bezorgen.

Specifieke verwachtingen

• Je hebt kennis van en expertise in de te doceren materie.
• Je hebt grondige kennis van wegverkeer.
• Je streeft een loyale samenwerking na binnen de vakgroep verkeer.
• Je wordt op regelmatige basis ingezet voor verkeerregeling binnen de zone/dienst.

Docentgebonden verwachtingen

• Je geeft op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les aan verschillende doelgroepen.
• Je hebt grondige kennis van pedagogiek en didactiek of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen bij Campus Vesta.
• Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
• Flexibel als je bent, ben je soepel in geest, maar evengoed in werkuren.
• Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg.
• Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
• Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

• Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
• De effectieve urenverdeling is met andere docenten van de vakgroep en met de school af te spreken.

Selectieverloop

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk.

• Screening sollicitatiedossiers
• Geselecteerde kandidaten worden op dinsdag 27 augustus 2019 uitgenodigd op het selectiemoment dat zal plaatsvinden op dinsdag 3 september 2019.
• Het selectiemoment bestaat uit een proefles (maximaal 15 minuten) over een onderwerp in het kader van verkeersregeling. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Daarna volgt een competentiegericht interview (maximaal 30 minuten), waarin de jury dieper ingaat op jouw proefles, professionele ervaringen en competenties.

Kandidaatstelling

Schrijf je uiterlijk op 25 augustus 2019 in via dit online formulier. Laad je motivatiebrief, cv en relevante diploma’s of attesten mee op.

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer T 03 205 19 50
• Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Tom Gorrebeeck, coördinator verkeersopleidingen.
• Voor praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan je je richten tot Shana Minnen, consulent werving en selectie - personeelsdienst.