Externe docenten voor de opleiding pedagogie

Voor de pedagogische opleiding zoeken we externe docenten pedagogie die, samen met het bestaande team pedagogen, kunnen voorzien worden in verschillende opleidingsmomenten. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. De docenten worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je bent actief als docent of je hebt ervaring in lesgeven.
 • Je bent pedagogisch geschoold: afgestudeerd in een aan Onderwijskunde / Pedagogie gerelateerde discipline (hogeschool of universiteit) en/of beschikken over een diploma van leraar /  specifieke lerarenopleiding / pedagogisch bekwaamheidsattest.
 • Kennis over de disciplines brandweer, politie en/of dringende geneeskundige hulp is een pluspunt.  

Specifieke verwachtingen:

 • Je hebt grondige kennis van pedagogie en didactiek.
 • Je hebt inzicht in het didactisch handelen en de agogische acties die plaatsvinden tijdens het lesgeven.
 • Je bent in staat goed onderwijs te organiseren op een innovatieve en inspirerende wijze over pedagogische thema’s (roos van Leary, leerstijlen, feedback geven, leerproces, didactisch model, enz.).
 • Je kan een optimale leeromgeving creëren voor volwassenen.
 • Je kan jezelf kritisch evalueren en bijsturen wanneer nodig.
 • Je hebt een objectief observatievermogen.
 • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal.

Docent gebonden verwachtingen:

 • Je geeft op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Flexibel als je bent, ben je soepel in geest, maar evengoed in werkuren.
 • Je neemt deel aan het vakgroepoverleg.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
 • Je bent bereid om de afspraken en de reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie:

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • De pedagogische opleiding beslaat 40 uren. De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de opleiding en met de school af te spreken. De lesdagen zijn dinsdag, vrijdag en zaterdag.

Selectieverloop:

De selectiedatum die bepaald werd in deze vacature is definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

Na een screening van het sollicitatiedossier worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor de selectie bestaande uit twee luiken:

 • Tijdens het selectiemoment start je met een proefles (15 minuten), te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas externe docenten. Je bent vrij een onderwerp te kiezen dat zich kadert binnen de onderwijspedagogiek waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit externe docenten van Campus Vesta, al of niet met ervaring in het lesgeven, die geen pedagogische scholing genoten hebben. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een whiteboard en beamer zijn aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/ lesfiche dien je af te geven op de selectiedag.
 • Daarna volgt een competentiegericht interview (+- 30 minuten), waarin de jury dieper ingaat op jouw proefles, peilt naar je motivatie, je kennis, je professionele ervaringen, je pedagogische kwaliteiten en competenties.

Het selectiemoment zal plaats vinden op 11 februari 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Hoe stel je je kandidaat?

Tot en met 3 februari 2022 kan je je inschrijven via dit online formulier. Daar kan je, je motivatiebrief, cv en alle andere relevante diploma’s of attesten mee opladen.

Bijkomende inlichtingen: