Externe docenten voor medische opleidingen

Onze afdeling Multidisciplinaire Opleidingen en Projecten en onze afdeling politieopleidingen zijn op zoek naar externe docenten voor de verdere uitbouw van de medische opleidingen binnen onze bedrijfsopleidingen. Dankzij jou kunnen we de opleidingen kwalitatief en efficiënt organiseren.

We vragen je om als docent de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassingen in een medische context. Je brengt kennis, vaardigheden en attitudes over met de gepaste hulpmiddelen. Je creëert een positief leerklimaat.

Je zal worden ingezet voor de medische opleidingen. Je kan ook betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe lessen.

Toelatingsvoorwaarden

 • bachelor verpleegkunde of
 • gegradueerde verpleegkunde of
 • hulpverlener-ambulancier of
 • bedrijfshulpverlener met 5 jaar ervaring

Andere medische diploma’s kunnen ook in aanmerking komen mits je tewerkgesteld bent binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een grondige inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om de opleiding op regelmatige basis te geven.
 • Je bent bereid om de opleiding ook op locatie te geven.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan vakgroepoverleg.
 • Je werkt actief mee aan het up-to-date houden van de opleiding.
 • Je bent aanwezig op het onthaalmoment voor nieuwe docenten.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je werkt samen in teamverband.
 • Je volgt de afspraken en reglementen van Campus Vesta.

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro/km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met dinsdag 27 februari 2024 via het online inschrijvingsformulier. 

We vragen je om de volgende documenten te uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Verloop selectie

De datum in deze vacature is definitief. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden. 

 • Screening sollicitatiedossier 
 • Positief gescreende kandidaten worden uitgenodigd om een proefles van maximaal 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Je mag het onderwerp van de les vrij kiezen, maar het moet wel aansluiten bij de inhoud van de vacature. We houden rekening met de manier waarop je lesgeeft. Je geeft de les in een leslokaal van Campus Vesta. Een pc met beamer en een whiteboard zijn beschikbaar. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de selectiedag.
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview waarin we peilen naar je motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties. 

Het selectiemoment vindt plaats op woensdag 6 maart 2024. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met dinsdag 27 februari 2024 via het online inschrijvingsformulier. 

We vragen je om de volgende documenten te uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Zowel voor inhoudelijke vragen als voor vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Stéphanie Geuens via jobs@campusvesta.be