Externe docenten voor opleiding arbeidsveiligheid

Campus Vesta apb is voor het vakgebied ‘arbeidsveiligheid’ op zoek naar meerdere externe lesgevers die, samen met de huidige leden van de vakgroep, kunnen ingezet worden tijdens verschillende opleidingsmomenten. Hiervoor organiseren we een selectieronde.

Profiel

 • minimaal preventieadviseur niveau 3 of gelijkaardig door ervaring
 • in het bezit zijn van het attest Forop I
 • in dienst zijn bij een brandweerzone

Takenpakket

 • lesgeven in B01, module 1 - onderdeel arbeidsveiligheid
 • lesgeven in B02, module arbeidsveiligheid
 • lesgeven in M02, module arbeidsveiligheid
 • lesgeven in aanverwante voortgezette opleidingen

Verwachtingen

 • bereid zijn een intern opleidingstraject te volgen
 • aanwezig zijn op het onthaalmoment voor nieuwe instructeurs
 • bereid zijn om geregeld les te geven
 • bereid zijn om geregeld bijscholing te volgen
 • indien gevraagd: actieve bijdrage aan de (her)ontwikkeling van lessen, onder coördinatie van de vakgroepcoördinator.
 • Wat Campus Vesta verder verwacht van prestatieverleners vind je op www.campusvesta.be  (‘over ons’).

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.
 • Urencontingent: De effectieve verdeling van de uren is met andere docenten binnen de opleiding en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment dat zal plaatsvinden op 19 februari 2021. Uiterlijk op 15 februari brengen we jou op de hoogte of je mag deelnemen aan dit selectiemoment.
 • Het selectiemoment bestaat uit een proefles en een competentiegericht interview. De proefles mag maximaal 10 minuten duren. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties. De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Kandidaatstelling

Bijkomende inlichtingen

 • Voor meer inlichtingen over de functie of over de selectieprocedure kan je terecht bij hr.instructeurs@campusvesta.be of via het algemeen nummer 03 205 19 50.