Docenten voor opleiding Officier van Bestuurlijke Politie

Campus Vesta apb zoekt externe docenten voor de lessen binnen de opleiding Officier van Bestuurlijke Politie (OBP). Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. De docenten presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft.

Als docent moet je de lessen zo actief mogelijk organiseren met een focus op praktische toepassingen in een politionele context.

Je wordt na overleg ingezet in een of meerdere modules van de opleiding. Doelstelling en inhoud van de modules vind je terug in het erkenningsdossier van deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

 • Na selectie moet je de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef, ook aan Campus Vesta bezorgen.
 • Je bent pedagogisch geschoold of bereid om de pedagogische opleiding te volgen die georganiseerd wordt door Campus Vesta.
 • Je beschikt zelf over de bevoegdheid van OBP.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde manier les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Flexibel als je bent, ben je soepel in geest, maar evengoed in werkuren.
 • Je neemt geregeld deel aan vakoverleg.
 • Je streeft naar een loyale samenwerking binnen de vakgroep.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever.

Selectieverloop

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk.

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je ten laatste op vrijdag 5 juni 2020 uitgenodigd voor de selectie. Die bestaat uit:

 • een proefles van 15 minuten. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Op basis van je eigen kennis en vaardigheden kies je uit de modules zelf een onderwerp voor de les. De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig. Je geeft je lesvoorbereiding/lesfiche af op de dag van de selectie.
 • een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment zal plaatsvinden op maandag 22 juni 2020. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat. Indien er veel kandidaturen zijn, wordt mogelijk een extra selectiemoment ingelast.

Kandidaatstelling

 • Schrijf je uiterlijk op zondag 14 juni 2020 in via dit online inschrijvingsformulier.
 • De volgende documenten moet je online opladen:
  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • brevet van HINP of (H)CP

Bijkomende inlichtingen

Wil je bijkomende inlichtingen? Neem dan contact op via het algemeen nummer 03 205 19 50

 • met Hannelore van Gorp voor inhoudelijke vragen
 • met Shana Minnen voor praktische vragen over de selectieprocedure