Externe instructeurs ‘pompen’ - Brandweerafdeling

Campus Vesta apb zoekt externe instructeurs ‘pompen’ om het huidige team te versterken. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De instructeurs worden op freelance basis aangenomen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft. Je wordt ingezet voor ‘voortgezette opleidingen, optioneel bij modulaire opleidingen.’ Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen kan gevraagd worden.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassing.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Een achtergrond als (pomp)technicus is een plus.
 • Ervaring vanuit het werkveld met dompelpompen, drukpompen, debietpompen (bij de brandweer) is ook een pluspunt.

Specifieke verwachtingen:

 • Beschikken over een grondige inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie.
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Een scholing (Train The Instructor) te volgen.
 • Bereid zijn om de opleiding op regelmatige basis te geven.
 • Bereid zijn om de opleiding ook op locatie te geven binnen de brandweerzones.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan vakgroepoverleg.
 • Actief mee te werken aan het up-to-date houden van de opleiding.
 • Aanwezig zijn op het onthaalmoment voor nieuwe instructeurs.
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Samen te werken in teamverband
 • De afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Praktische informatie:

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 36,24 euro en 2,05 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van 0,3957 euro bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.

De effectieve urenverdeling is met andere docenten binnen de vakgroep en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie:

De datum die bepaald werd in deze vacature is definitief. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

 • Screening van het sollicitatiedossier, waarbij de jury beslist of u wordt uitgenodigd of niet.
 • Postief gescreende kandidaten worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties. Aanvullend bepaalt de jury op basis van uw ervaring en expertise of er al dan niet een proefles van 15 min moet worden gegeven.
 • Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022. Het precieze uur en meer praktische informatie over het selectiemoment wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling:

Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2022 via de button.

Volgende documenten dien je online op te laden:

 • Een motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Attest van FOROP indien behaald
 • Relevante behaalde diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen:

 • Via het algemeen nummer: 03 205 19 50
 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen met Kim Van Uytsel via kim.vanuytsel@campusvesta.be
 • Voor praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan men zich richten tot Els Sollie via jobs@campusvesta.be