Externe instructeurs brandbestrijding

We zijn op zoek naar externe instructeurs 'brandbestrijding’ om het huidige team te versterken. Hiervoor organiseren we een selectieprocedure. De instructeurs worden op freelance basis aangenomen en worden ingezet op de momenten waarop de school docenten nodig heeft. Je wordt ingezet voor de modulaire en voortgezette opleidingen. Je kan ook worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Als docent organiseer je de lessen zo actief mogelijk met de focus op praktische toepassingen. 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent pedagogisch geschoold (in het bezit van het getuigschrift FOROP1) of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Je hebt aantoonbare vakkennis en interesse in brandbestrijding.
 • Bij voorkeur ben je in dienst als actief lid bij de brandweer (vrijwilliger of beroepsmatig), in de openbare of privésector.

Specifieke verwachtingen

 • Je bezit inhoudelijke kennis over en expertise in de te doceren materie.
 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je bent bereid om de opleiding op geregelde basis te geven. 
 • Je bent bereid om de opleiding ook op locatie te geven binnen de brandweerzones.
 • Je bent bereid om actief mee te werken aan het up-to-date houden van de opleiding.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je bent bereid om samen te werken in teamverband.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Je bent bereid om een opleiding te volgen voorafgaand aan de lessen (zie data bij praktische informatie).

Praktische informatie

 • Je ontvangt als docent een bruto uurloon van 39,14 euro en 2,21 euro kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op een kilometervergoeding van 0,4214 euro per km bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.
 • De effectieve uurverdeling is af te spreken met andere docenten binnen de vakgroep en met de school.
 • De 10-daagse attack-cel opleiding zal plaatsvinden op volgende momenten:
 • week 1: van 18 tot 22 november 2024
 • week 2: van 2 tot 6 december

Verloop selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden!

 • Na een screening van de sollicitatiedossiers op ervaring in functie van de taakomschrijving worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd op een selectiemoment.
 • Het selectiemoment bestaat uit een proefles van maximaal 15 minuten tegenover een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het thema van de proefles sluit aan bij de inhoud van de vacature. De les gaat over een onderwerp rond brand. 
 • Aansluitend volgt een competentiegericht interview, waarin de jury dieper ingaat op jouw les, professionele ervaringen en competenties.
 • De selectiejury gaat voor de eindselectie over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gevraagde competenties.

Het selectiemoment vindt plaats op dinsdag 17 september 2024. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal eventueel een extra selectiemoment worden georganiseerd op woensdag 18 september 2024 en/of woensdag 25 september 2024. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met maandag 9 september 2024 via dit online inschrijvingsformulier.  

We vragen je om de volgende documenten te uploaden:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • attest van FOROP (indien behaald)
 • relevante diploma’s of attesten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50