Externe praktijkdocenten DGH

Campus Vesta APB is op zoek naar externe docenten voor de verdere uitbouw van het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening, zodat de opleidingen kwalitatief en efficiënt kunnen georganiseerd worden.

Als docent dien je de lessen zo actief mogelijk te organiseren met een focus op praktische toepassingen in een DGH context. Je brengt kennis, vaardigheden en attitudes over met de gepaste hulpmiddelen. Je creëert een positief leerklimaat.

Je kan ingezet worden voor de basisopleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening en voor de permanente vorming van de Hulpverlener-Ambulancier op basis van competentie. Ook betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuwe lessen kan gevraagd worden.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Je bent in het bezit van een geldige badge 112 en je hebt 5 jaar ervaring.
 • Bachelor verpleegkunde of gegradueerde verpleegkunde en je bent werkzaam binnen de dringende geneeskundige hulpverlening.
 • Eventueel kunnen andere medische diploma’s in aanmerking komen mits je tewerkgesteld bent binnen de DGH.

SPECIFIEKE VERWACHTINGEN

 • Je voert praktijkgerichte lesopdrachten uit
 • Je participeert aan de inhoudelijke voorbereidingen van de lesopdrachten
 • Je participeert aan interne en externe overlegstructuren of netwerken
 • Je zorgt voor didactische ondersteuning
 • Je werkt nauw samen met de pedagogische deskundigen, voor wat betreft de pedagogische aspecten

VERGOEDING

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van €36,24 en €2,05 kosten eigen aan de werkgever. Je hebt ook recht op kilometervergoeding van €0,35 bij verplaatsingen van en naar de leslocatie.

VERLOOP VAN DE SELECTIE

Het selectiemoment vindt plaats op maandag 22 november 2021. Er is geen afwijking van deze datum mogelijk. Gelieve deze dag dan ook vrij te houden.

Screening sollicitatiedossier: positief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een praktische proef te geven. Aansluitend op deze proef volgt een competentiegericht interview.  

Verwachtingen van de praktische proef / het competentiegericht interview

Deel 1: Een praktische proef

In de proefles worden pedagogische en communicatieve vaardigheden getoetst door een jury. De proefles bestaat uit twee delen. Je start met een theoretische les van 10 minuten en meteen daarop aansluitend geef je een praktijkles die eveneens 10 minuten duurt.

Voor de theoretische les kies je één van de onderstaande onderwerpen :

 • CPR Shock: hypovolemisch
 • CPR Shock: neurologisch & spinaal
 • CPR Shock: cardiogeen & obstructief
 • CPR Shock: septisch
 • CPR Shock: anafylactisch
 • Traumatologie: skeletletsels, wonden & kneuzingen
 • Traumatologie: bij kinderen
 • Traumatologie: borstkas- & buikletsels
 • Traumatologie: trauma mechanisme
 • Traumatologie: hoofd- & wervelletsels, GCS /WAPA
 • Ziekteleer: intoxicaties
 • Ziekteleer: omgevingsfactoren
 • Ziekteleer: ademhaling, hart &bloedvaten
 • Ziekteleer: spijsvertering, maagbloeding, suikerziekte

Houd er rekening mee dat een theoretische les ook interactief kan zijn.

In de praktijkles behandel je één van de volgende onderwerpen

 • CPR zuigeling
 • Demo van een techniek/procedure

Wens je materiaal van Campus Vesta te ontlenen voor de praktijkles, laat dit dan tijdig weten zodat dit voor jou klaargezet kan worden in het selectielokaal.

Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Er wordt ook rekening gehouden met de manier waarop je de les geeft. Je krijgt hiervoor 30 minuten de tijd. Graag ontvangen wij je lesplan/lesvoorbereiding voor aanvang van de theorie- en praktijkles.

Er is een pc, een beamer en een whiteboard met stiften voorzien in het selectielokaal.

Deel 2: een competentiegericht interview

Een competentiegericht interview met betrekking tot reeds verworven vaardigheden/competenties, professionele ervaringen, motivatie en affiniteit met het werkterrein.

KANDIDAATSTELLING

 • Je kunt je tot en met 7 november 2021 inschrijven via het online inschrijvingsformulier.
 • De volgende documenten moet je online opladen: curriculum vitae
 • Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Voor meer inlichtingen over de functie of over de selectieprocedure kan je terecht bij jobs@campusvesta.be of via het algemeen nummer 03 205 19 50.