Externe rollenspelers

Campus Vesta is op zoek naar meerdere externe rollenspelers die kunnen ingezet worden tijdens diverse opleidingsmomenten en organiseert daarvoor een selectieprocedure. De rollenspelers worden op freelance basis aangenomen, presteren de uren buiten de eigen diensturen en worden ingezet op de momenten waarop de school rollenspelers nodig heeft.

Als rollenspeler zorg je voor authentieke opleidingsmomenten voor de cursisten. Je kan ingezet worden bij de politieopleidingen.

Toelatingsvoorwaarden

Een gunstig advies van de korpschef (indien van toepassing)

Specifieke verwachtingen

 • Je beschikt over een goed inlevingsvermogen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de rollenspelen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerde teamspeler.
 • Kennis van vreemde talen is een meerwaarde.

Bezoldiging

Je ontvangt als rollenspeler een brutoloon van 18,06 euro per uur en 1,08 euro kosten eigen aan de werkgever.

Verloop van de selectie

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

 • Screening sollicitatiedossier
 • Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef.

Het selectiemoment vindt plaats op 21 en 31 januari 2022. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Je kan je inschrijven tot en met 17 januari via dit online inschrijvingsformulier.

Je moet de volgende documenten opladen:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister Art. 595 ‘model 1’

Bijkomende inlichtingen

 • Via het algemeen nummer 03 205 19 50
 • Met inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Hannelore van Gorp via Hannelore.VANGORP@campusvesta.be
 • Voor praktische afspraken rond de selectieprocedure kan je je richten tot Els Sollie via jobs@campusvesta.be