Externe simulanten

Campus Vesta zoekt externe simulanten voor de lessen binnen verschillende opleidingen. Hiervoor organiseert zij een selectieprocedure. De simulanten presteren de uren op momenten waarop de school simulanten nodig heeft.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in bezit van een geldig brevet DGH.

OF je bent in het bezit van een brevet opleiding EHBO en ongevallensimulant bij één van de kruisverenigingen.

OF je bent reeds verbonden aan Campus Vesta als rollenspeler.

• Na selectie ben je bereid om de interne opleiding simulant te volgen en slaag je in het examen. 

Simulantgebonden verwachtingen

• Je beschikt over een uitgebreide en recente kennis DGH/EHBO.

• Je beschikt over een grondige kennis van de basisopleiding simulant, DGH en/of EHBO.

• Je kan individueel en in teamverband op een professionele wijze simuleren aan de hand van lesfiches rekening houdend met:

- beginsituatie en heterogeniteit van de doelgroepen

- doelstellingen van de verschillende opleidingen

• Je bereidt de toegewezen simulatieopdracht voor, voert ze uit in overeenstemming met de leerplannen en het pedagogisch project van de school.

• Je koppelt de doelstellingen van simulatie aan ervaringen op het werkterrein.

• Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie.

• Je bent sportief en kan actief aan deelnemen aan de opdrachten.

• Je bent flexibel, zowel in geest als in werkuren.

• Je neemt geregeld deel aan vakoverleg en bijscholingen.

• Je streeft naar een loyale samenwerking binnen de groep simulanten.

• Je bent een intrinsiek gemotiveerde teamspeler.

• Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als simulant een bruto uurloon van 19,59 euro en 1,08 euro kosten eigen aan de werkgever.

Er wordt eveneens een kilometervergoeding voorzien.

Selectieverloop

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden. Er is een cascadesysteem van toepassing. Enkel de geselecteerden gaan door naar de volgende ronde. Er zijn drie selectierondes.

• Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor selectieronde 1.

Selectieronde 1 vindt plaats op zaterdag 7 september 2019 (voormiddag). 

Deze ronde bestaat uit de volgende proeven:

 De kandidaten worden onderworpen aan een schriftelijke proef over anatomie en EHBO. Deliberatie is mogelijk.

 Gesprek waarin gepeild wordt naar kennis, motivatie en voorgenoemde competenties.

• Wie slaagt voor selectieronde 1, wordt uitgenodigd voor selectieronde 2.

Selectieronde 2 is gespreid over 7 zaterdagen, telkens van 8.30 tot 16 uur.

Zaterdag 14 en 28 september 2019

Zaterdag 5 en 19 oktober 2019

Zaterdag 9, 16 en 30 november 2019

Deze ronde bestaat uit de volgende proeven:

 Opleiding tot simulant met een permanente evaluatie

 Je krijgt telkens een huistaak tegen de volgende les

• Wie slaagt voor selectieronde 2, wordt uitgenodigd voor selectieronde 3.

Selectieronde 3 vindt plaats op zaterdag 14 december 2019.

Deze ronde bestaat uit de volgende proeven:

Een theoretische proef:

o Anatomie, EHBO en simulatie

o Het opmaken van een SOB-fiche. Het onderwerp wordt meegedeeld na selectieronde 2. De fiche wordt op deze dag overhandigd aan de jury. 

Een praktische proef:

o Het grimeren van een verwonding; de aard van de verwonding wordt op de dag zelf bekendgemaakt.

o Het acteren van een GCS, die bij lottrekking wordt bepaald.

o Het ensceneren, grimeren en acteren van:

 een brandwonde

 een trauma scenario

 een intern ziektebeeld

De soort of aard wordt bepaald door de jury en wordt ter plaatse meegedeeld.

Kandidaatstelling

• Schrijf je in uiterlijk op 31 augustus 2019 bij Campus Vesta via dit online inschrijvingsformulier.

• De volgende documenten moet je online opladen:

- motivatiebrief

- curriculum vitae

- brevetten:

 DGH

 EHBO

 Simulatieopleiding

Bijkomende inlichtingen

Gerry Van den Langenbergh, Coördinator Simulatieopleiding Campus Vesta, 0473 58 39 10