Hoofdcoördinator medische en multidisciplinaire opleidingen

Wat zal je doen als hoofdcoördinator medische en multidisciplinaire opleidingen? 

 • Je coördineert, organiseert en geeft inhoud aan de opleidingen in de dringende geneeskundige hulpverlening en de multidisciplinaire opleidingen
 • Je werkt onder de leiding en het toezicht van de directeur DGH en Rampenmanagement en rapporteert hieraan
 • Je geeft leiding aan de lesgevers van de opleidingen
 • Je voert het commerciële beleid van de afdeling DGH 
 • Je formuleert voorstellen van kostprijzen van de opleiding in samenspraak met de directeur DGH
 • Je ondersteunt de directeur DGH bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen
 • Je geeft lessen waar nodig
 • Je ontwikkelt nieuwe opleidingen, bijscholingscursussen en studiedagen in opdracht van de medische directie DGH
 • Je houdt het cursusmateriaal up to date en staat mee in voor het beheer van het opleidingsmateriaal
 • Je evalueert samen met de cel kwaliteit de cursussen en stuurt ze bij waar nodig
 • Je netwerkt door contacten te onderhouden met bedrijven en organisaties

Specifieke bevoegdheden

 • Is hoofdverantwoordelijke voor de uitbouw van de commerciële opleidingen
 • Staat mee in voor de medische hulp op het terrein
   

Wie ben jij? 

Als hoofdcoördinator medische en multidisciplinaire opleidingen beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

Kunnen

 • Snel vinden en verwerken van informatie
 • Creatief, innoverend en probleemoplossend
 • Oog en begrip hebben voor de realiteiten van het functioneren binnen grotere (overheid)organisaties
 • Commerciële vaardigheden
 • Leidinggevende vaardigheden (richting geven, delegeren en coachen)
 • Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Plannen en organiseren
 • Zelfstandig én teamplayer

Houding

 • Loyaal t.o.v. de organisatie
 • Representatieve houding, in stijl en voorkomen, t.o.v. de buitenwereld
 • Uitgesproken klantbewust
 • Kritisch t.o.v. zichzelf en de organisatie door te reflecteren i.f.v. nieuwe noden en eisen
 • Inlevingsvermogen in de wereld van volwassen cursisten
 • Leergierig (permanente bijscholing)

Hiernaast beschik je over volgende vaktechnische competenties en taal

Grondige kennis

 • Opleiding DGH
 • Medische eerstelijnshulp
 • Rampenmanagement
 • Medisch materieel, medische procedures
 • Opmaken prijsberekeningen
 • MS Office
 • Nederlands

Basiskennis

 • HRM
 • Gebruik pedagogische middelen
 • Vergadertechnieken
 • Engels en Frans

Elementaire kennis

 • Opmakingen begrotingen

Bijkomend aandachtspunt

 • Inzicht in het werkveld van de opleidingswereld voor volwassenen

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Diplomavereisten

 • Bachelordiploma: Verpleegkundige A1 
 • BBT spoedgevallen en intensieve zorgen (of gelijkwaardig door ervaring)
 • Postgraduaat rampenmanagement is een pluspunt

Ervaring

 • Ervaring hebben als docent binnen de opleiding DGH is een pluspunt
 • Ervaring in de projectwerking is een voordeel
 • 3 jaar ervaring als verpleegkundige in de DGH
 • 3 jaar ervaring als docent aan een provinciaal opleidingscentrum voor ambulanciers of opleidingsinstituut voor verpleegkundigen
 • Ervaring binnen de provinciale en nationale rampenwerking
   

Wat bieden wij jou? 

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal: B4
Het brutomaandsalaris ligt tussen: 2.837,72 EUR – 4.231,68 EUR

Na 9 jaar anciënniteit bij Campus Vesta apb en een gunstige evaluatie ga je over naar salarisschaal B5
Het brutomaandsalaris ligt tussen: 3.698,28 EUR – 4.622,85 EUR

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.
Bekijk de loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • Maaltijdcheques van 7 EUR
 • Fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden en je tewerkstellingspercentage)
 • Aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • Glijdende werkuren

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Er is een cascadesysteem van toepassing. Enkel positief geselecteerde gaan door naar het volgend selectieonderdeel.

 1. CV-selectie

  Een CV-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De binnengekomen cv’s worden gescreend op volgende criteria: ervaring in functie van de taakomschrijving. Maximum 7 kandidaten worden toegelaten tot het selectiegesprek.

 2. Praktische proef: 17 september 2019

  Je krijgt een casestudie met betrekking tot de organisatie en coördinatie van de medische en multidisciplinaire opleidingen. Vervolgens krijg je nog een aantal vragen met betrekking tot je algemene kennis van het gevraagde profiel

 3. Selectiegesprek: 17 september 2019

  Je wordt uitgenodigd voor een competentiegericht interview dat betrekking heeft tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld.

 4. Eindselectie

  De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.campusvesta.be. Selecteer bij vacatures deze functie en dien je kandidatuur uiterlijk en enkel online in tot en met 08/09/2019 via de sollicitatielink. Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij: Dhr. Ronald Ackermans, directeur afdeling brandweeropleidingen, dringende geneeskundige hulpverlening en Rampenmanagement ronald.ackermans@campusvesta.be
 • Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij: Mevr. Shana Minnen, consulente werving en selectie via Shana.minnen@campusvesta.be