Junior onderzoeksmedewerker

Ben je op zoek naar een boeiende job in een veelzijdige organisatie? Werk je graag in een Europese context met projectpartners uit alle EU-landen? Dan ben je bij Campus Vesta aan het goede adres.

Als medewerker van Campus Vesta krijg je maximale kansen om je te ontplooien binnen een organisatie die oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Jouw talent krijgt bij ons alle ruimte.

Wie zijn wij?

Campus Vesta is het provinciale opleidingscentrum voor brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, rampenmanagement en politie. Door de opleidingen van de verschillende hulpdiensten samen te brengen, wil het Antwerpse provinciebestuur samenwerking en multidisciplinaire oefeningen stimuleren. Campus Vesta is gevestigd in Ranst op een terrein van 50 ha. Meer dan 80 vaste medewerkers en 700 externe lesgevers bouwen de campus mee uit tot een internationaal gerenommeerd kenniscentrum op het vlak van veiligheid en preventie. Ook bedrijven en verenigingen zijn welkom voor kwalitatieve veiligheidstrainingen.

Sinds enkele jaren bouwen we aan een Europees onderzoeksdepartement om zelf mee innovatie voor civiele veiligheid en crisismanagement te stimuleren en met deze kennis onze opleidingen en multidisciplinaire oefeningen te versterken. Campus Vesta wil als kennisinstituut een brug slaan tussen onderzoek en praktijk (Partner profiel).

Voor de medewerking aan twee lopende Europese projecten de komende 3 jaar gaan we over tot de aanwerving van 1 junior onderzoeksmedewerker met een voltijds contract van onbepaalde duur. Een snelle indiensttreding wordt verwacht!

Er wordt een vergelijkend examen georganiseerd. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende 1 jaar geldig blijft.

Je zal worden ingezet op twee lopende Europese projecten:
eNOTICE : het uitbouwen van een Europees netwerk van CBRN Training Centra
SHOTPROS : het ontwikkelen van virtuele opleidingen voor eerstelijnspolitie in bedreigende (CBRN) situaties.

Jouw takenpakket

• Je werkt mee aan het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van onderzoeksrapporten en andere publicaties over diverse aspecten van civiele veiligheid.
• Je werkt mee aan het organiseren van projectmeetings in België.
• Je neemt deel aan projectmeetings in de partnerlanden (binnen de EU).
• Je werkt mee aan het organiseren van mono- en multidisciplinaire oefeningen: Field X, Table Tops, Demo’s, e.d.
• Je ondersteunt partnerorganisaties bij het organiseren van mono- en multidisciplinaire oefeningen: Field X, Table Tops, Demo’s, e.d.
• Je werkt mee aan het uitbouwen van een nationaal netwerk van experten en een Europees netwerk van potentiële partners.
• Je spreekt op congressen.
• …

Wie ben jij?

Als junior onderzoeksmedewerker beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

• Sterk in zowel analytisch als synthetisch denken
• Communicatief
• Assertief
• Zelfstandig kunnen werken
• Nieuwsgierig en leergierig
• Resultaatsgericht en oog voor kwaliteit
• Kunnen samenwerken in een multiculturele en meertalige omgeving
• Flexibel ingesteld en comfortabel met niet-lineaire onderzoeksprojecten
• Kunnen rapporteren over discussies en nieuwe ideeën en visies kunnen uitwerken in teksten voor meerdere doelgroepen (partners, Europese Commissie, breed publiek)

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

• Grondige kennis van Engels en Nederlands, zowel schriftelijk (lezen + schrijven) als mondeling; kennis van Frans is een pluspunt.
• Kennis van onderzoek en publicaties
• Kennis van systeemdenken, complexiteitsdenken, transdisciplinair denken is een pluspunt.

Aanwervingsvoorwaarden

Diploma 

• Je beschikt over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur gerelateerd aan civiele veiligheid: rechten met optie publiek recht, criminologie, ingenieursdiploma met oriëntatie veiligheid, milieu- en preventiemanagement, UA veiligheidswetenschappen, bachelor maatschappelijke veiligheid en bijkomend masterdiploma.
• Een bachelor of masterproef over civiele veiligheid is een pluspunt.

Ervaring

• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in civiele veiligheid bij een operationele dienst (politie, brandweer, medisch) of een bevoegde overheid (veiligheidscel, provinciale of federale dienst noodplanning of vergelijkbaar).
• Je hebt ervaring met projectmanagement.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in onderzoek en publicaties.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in projectmanagement.
• Ervaring in het organiseren of meewerken aan grootschalige of complexe rampenoefeningen is een pluspunt.
• Ervaring in een meertalige omgeving is een pluspunt.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Ons aanbod

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a.
Het brutomaandsalaris ligt tussen 3.107,98 EUR – 4.863,21 EUR

Na 4 jaar anciënniteit bij Campus Vesta apb en een gunstige evaluatie ga je over naar salarisschaal A1b.
Het brutomaandsalaris ligt tussen 3.598,71 EUR – 5.014,01 EUR

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.
Bekijk de loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en nettomaandsalaris.

Extralegale voordelen

• gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
• maaltijdcheques van 7 EUR
• fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
• 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden en je tewerkstellingspercentage)
• aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden
• diverse opleidingsmogelijkheden
• glijdende werkuren

Selectieprocedure

Er is een cascadesysteem van toepassing. Enkel geselecteerden gaan door naar het volgende selectieonderdeel.

1. Cv-selectie
Een cv-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De cv’s worden gescreend op volgende criteria:
- Passend binnen het functieprofiel
- Kennis en ervaring in functie van de taakomschrijving
Maximaal 5 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

2. Thuisopdracht
Na je selectie krijg je een thuisopdracht, toegespitst op de vereiste competenties. Je krijgt enkele dagen om de thuisopdracht te verwerken.

3. Selectiegesprek: 6 september 2019 (tussen 16 en 21u)
Je wordt uitgenodigd voor het selectiegesprek dat betrekking heeft op het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, het resultaat van de thuisopdracht, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld.

4. Eindselectie
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties.

Kandidaatstelling

• Dien je kandidatuur (motivatiebrief, curriculum vitae, diploma) in uiterlijk op 18 augustus 2019 via het online sollicitatieformulier.
• Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Inlichtingen

• Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij Kathleen Van Heuverswyn, Safety & Security Research Coordinator via kathleen.vanheuverswyn@campusvesta.be.
• Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij de personeelsdienst via 03 205 19 50.