Onderzoeksmedewerker

Campus Vesta is dringend op zoek naar een onderzoeksmedewerker. Sinds enkele jaren bouwt ons provinciaal opleidingscentrum voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening en rampenmanagement aan een Europees onderzoeksdepartement om zelf mee innovatie voor civiele veiligheid en crisismanagement te stimuleren en met deze kennis onze opleidingen en multidisciplinaire oefeningen te versterken. Campus Vesta wil als kennisinstituut een brug slaan tussen onderzoek en praktijk. 

Takenpakket

 • Je voert onderzoek uit en schrijft onderzoeksrapporten en andere publicaties over diverse aspecten van civiele veiligheid.
 • Je organiseert projectmeetings in België.
 • Je werkt mee aan de rapportering van projectmeetings, oefeningen en events in België en in het buitenland.
 • Je neemt deel aan projectmeetings in partnerlanden.
 • Je organiseert mono- en multidisciplinaire oefeningen zoals terreinoefeningen, table tops en demo’s. Bovendien ondersteun je partnerorganisaties bij het op touw zetten van zulke oefeningen.
 • Je werkt mee aan het uitbouwen van een Europees netwerk van potentiële partners en een nationaal netwerk van experten.
 • Je spreekt op congressen (in het Engels).
 • Je focust je hoofdzakelijk op de volgende Europese projecten:
  • eNOTICE: het uitbouwen van een Europees netwerk van CBRN Training Centra met focus op het organiseren van oefeningen zoals terreinoefeningen, table tops, serious gaming en virtual reality
  • SHOTPROS: de werking van de Europese politiediensten verbeteren door virtual reality training te ontwikkelen
  • QROC: de snelle en veilige grensoverschrijdende data uitwisseling over terroristische dreigingen in het kader van de openbare veiligheid.

Voorwaarden

 • Je beschikt over minstens 2 jaar relevante werkervaring, tenzij je beschikt over minimaal een masterdiploma of een diploma daarmee gelijkgesteld. Indien je geen masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma hebt, moet je slagen voor de capaciteitsproef. Of je voldoet aan de voorwaarden bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.
 • Je hebt grondige kennis van het Engels en Nederlands, zowel schriftelijk (lezen en schrijven) als mondeling.
 • Je werkt graag in een multiculturele en meertalige omgeving.
 • Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je de toegewezen projecten optimaal opzet en opvolgt.
 • Je legt de lat hoog en zet op tijd concrete resultaten neer. 
 • Je kan duidelijk en begrijpelijk je ideeën en visies schriftelijk rapporteren en mondeling toelichten voor diverse doelgroepen (partners, Europese Commissie, breed publiek).
 • Je bent een gedreven teamspeler.
 • Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.
 • Kennis van onderzoek, publicatie en projectmanagement is een meerwaarde.
 • Let op: je bent bereid om af en toe (ongeveer 3 keer per jaar) te reizen in het kader van de Europese projecten. En je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk in functie van meetings, congressen…

Ons aanbod

Naast een goede werksfeer en werken bij hét provinciale expertisecentrum zijn aan de titel 'onderzoeksmedewerker' heel wat bijkomende voordelen verbonden.

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extralegaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Stel je kandidaat

Heb je interesse en voldoe je aan de voorwaarden? Je kandidaat stellen doe je zo: Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 9 mei 2021. Overtuig ons met jouw cv en een krachtige motivatiebrief waarom jij onze nieuwe collega wil worden!

Selectieprocedure

Cv-screening

De selectieprocedure wordt voorafgegaan door een cv-screening. De HR-medewerker screent de binnengekomen cv’s en motivatiebrieven, in samenspraak met de leidinggevende, op volgende criteria:

 • Motivatiebrief
 • Diploma gerelateerd aan civiele veiligheid
 • Ervaring in een meertalige omgeving
 • Ervaring in projectmanagement
 • Ervaring in onderzoek en publicatie

We laten maximaal 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Thuisopdracht

Er wordt een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket aan de kandidaten bezorgd. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven. Deze opdracht wordt dan toegelicht aan de selectiejury op de dag van het interview.

Competentiegericht interview

De presentatie van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

Eindselectie

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de thuisopdracht en het competentiegericht interview. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

Praktisch

 • We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.
 • Je zal werken op de volgende locatie: Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst.
 • Neem bij vragen over de functie contact op met Birgit Baats - HR (03/240.54.53 of birgit.baats@provincieantwerpen.be) of Dirk Broeckx - brandweerofficier / onderzoek en ontwikkeling (0477/60.30.08 of dirk.broeckx@campusvesta.be)