Pedagoog

Ben je op zoek naar een boeiende job in een veelzijdige organisatie? Dan ben je bij Campus Vesta aan het goede adres.

Wie zijn wij?

Campus Vesta is het provinciale opleidingscentrum voor brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, rampenmanagement en politie. Door de opleidingen van de verschillende hulpdiensten samen te brengen, wil het Antwerpse provinciebestuur samenwerking en multidisciplinaire oefeningen stimuleren. Campus Vesta is gevestigd in Ranst op een terrein van 50 ha. Meer dan 90 vaste medewerkers en 700 externe lesgevers bouwen de campus mee uit tot een internationaal gerenommeerd opleidings- en kenniscentrum op het vlak van veiligheid en preventie. Ook bedrijven en verenigingen zijn welkom voor kwalitatieve veiligheidstrainingen.

Aanbod

Wij bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 1 jaar. Verlenging is mogelijk. We streven naar een snelle indiensttreding!

Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die zes maanden geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. Bij eventuele toekomstige vacatures (bepaalde duur) putten wij eerst uit deze wervingsreserve voor de invulling van de vacature.

Wat zal je doen als pedagoog?

PEDAGOGISCHE TAKEN BINNEN DE CEL PEDAGOGIE (50%):

 • Je werkt mee aan pedagogische en kwaliteitsprojecten rond digitale leermiddelen, blended learning, …
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen van het pedagogisch team.
 • Je fungeert als back-up in de pedagogische opleiding/FOROP1 bij onvoldoende beschikbaarheid van de externe lesgevers. Dat betekent dat je tijdens deze opleiding lesgeeft en communiceert met de cursisten.
 • Je organiseert pedagogische workshops voor de interne en externe lesgevers van Campus Vesta.

 

SPECIFIEKE PEDAGOGISCHE TAKEN BINNEN EEN AFDELING (brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, politie):

 • Ondersteunen van de lesgevers van Campus Vesta
  • Je doet aanbevelingen voor verbeteracties en begeleidt de lesgevers in het bijsturen van pedagogisch-didactische procedures.
  • Je neemt deel aan de rekrutering van nieuwe lesgevers.
  • Je geeft op regelmatige basis via lesobservaties constructieve feedback aan de lesgevers over hun functioneren.
  • Je neemt deel aan vakgroepvergaderingen en geeft begeleiding bij het opstellen van lesfiches en andere opleidingsspecifieke documenten (bv. beoordelingsschalen, schriftelijke examens, …)
  • Je volgt de opleidingstrajecten van de nieuwe lesgevers op.
  • Je evalueert en analyseert de opleidingstechnieken en de pedagogische werkmiddelen.
 • Je zorgt ervoor dat opleidingen professioneel, efficiënt en kwalitatief verlopen.
  • Je zorgt voor een professionele relatie en samenwerking met andere onderwijsinstellingen, provinciale scholen, …
  • Je staat mee in voor de ontwikkeling van (multidisciplinaire) opleidingen (voornamelijk de voortgezette en commerciële opleidingen).
    
 •   Je fungeert als aanspreekpunt voor de studenten.
  • Je hebt een doorverwijsfunctie voor de psychosociale begeleiding en ondersteuning van de studenten die hieraan behoefte hebben.
  • Je organiseert en maakt een studietrajectbegeleiding op voor studenten met studieproblemen.
  • Je neemt op afroep deel aan overlegmomenten over studenten.

Wie ben jij?

Als pedagoog beschik je over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • Assertiviteit
 • Integriteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Didactische vaardigheden
 • Dienstbaarheid
 • Teamspirit

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • Je bent thuis in de wereld van onderwijstechnologie, digitale leermiddelen, elektronische leerplatformen, blended leren en volgt nieuwe evoluties op.
 • Kennis van de nieuwe methodes op educatief vlak
 • Kennis van de psychologie van het leren
 • Je bent op de hoogte van de actualiteit, trends en wetgeving rond pedagogie in het onderwijs.
 • Je hebt inzicht in het werkveld van de opleidingswereld voor volwassenen.
 • Kennis van moderne informaticatoepassingen (MS Office, gebruik van een elektronische leeromgeving, Google Drive, …).

Bijkomende aandachtspunten:

 • Flexibiliteit: Je bent bereid om occasioneel buiten de diensturen en op zaterdag te werken.
 • Wij zoeken iemand voor een snelle indiensttreding.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld. Een diploma in de pedagogie/onderwijskunde strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt bovendien over een pedagogisch bekwaamheidsattest of bent bereid om dit te behalen op korte termijn.
 • Daarnaast kan je minstens 1 jaar relevante pedagogische ervaring in het onderwijs of binnen de opleidingswereld aantonen.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Wat bieden wij jou?

VOLTIJDS Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal B1. Het bruto maandsalaris ligt tussen 2.509,94 EUR – 3.387,69 EUR.

Na 4 jaar anciënniteit bij Campus Vesta apb en een gunstige evaluatie ga je over naar salarisschaal B2. Het bruto maandsalaris ligt tussen 2.916,17 EUR – 3.837,45 EUR.

Na 18 jaar anciënniteit bij Campus Vesta apb en een gunstige evaluatie ga je over naar salarisschaal B3. Het bruto maandsalaris ligt tussen 3.866,47 EUR – 4.229,17 EUR.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante werkervaring je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

Bekijk de loonsimulator van de provincie Antwerpen om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • Maaltijdcheques van 8 EUR
 • Fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden en je tewerkstellingspercentage)
 • Diverse opleidingsmogelijkheden
 • Glijdende werkuren
 • Aanvullend pensioen voor contractuelen

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Er is een cascadesysteem van toepassing. Enkel geselecteerden gaan door naar het volgende selectieonderdeel.

De data in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dagen dan ook vrij te houden.

1. Cv-selectie

Een CV-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De binnengekomen cv’s worden gescreend op volgende criteria:  kennis, ervaring en geschiktheid in functie van de taakomschrijving. Maximaal 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

2. Proefles en selectiegesprek: 5 oktober 2020

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor het volgende selectieonderdeel, namelijk de proefles en het competentiegericht interview.

Je geeft een korte proefles waarin jouw didactische en communicatieve vaardigheden getoetst worden. Het thema bevindt zich binnen de didactiek. Je kan kiezen uit: evaluatie, werkvormen en activerend lesgeven in afstandsonderwijs. Je les duurt 15 minuten. Je kiest met andere woorden een afgebakend lesonderwerp dat op 15 minuten kan behandeld worden. Deze les bereid je thuis voor. Je lesvoorbereiding geef je de dag van de selectie af, voor aanvang van je proefles. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten.

Aansluitend volgt het competentiegericht interview dat betrekking heeft op het profiel en de taakomschrijving van de functie, je verworven vaardigheden, evenals je motivatie, en je affiniteit met het werkveld.

3. Eindselectie

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties.

Hoe stel je je kandidaat?

Dien je kandidatuur enkel online in via deze sollicitatielink uiterlijk op 27 september 2020.

Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Inlichtingen?

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij Ines Cluydts, pedagoog, ines.cluydts@campusvesta.be
 • Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij Shana Minnen, hoofdcoördinator functionele en voortgezette opleidingen politie, shana.minnen@campusvesta.be