Pedagoog

We zijn op zoek naar een pedagoog. We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

Takenpakket

Je taken als pedagoog bij apb Campus Vesta zien er als volgt uit.

1.   Pedagogische taken binnen de cel pedagogie (50%)

 • Je werkt mee aan pedagogische en kwaliteitsprojecten rond digitale leermiddelen, blended learning, …
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen van het pedagogisch team.
 • Je fungeert als back-up in de pedagogische opleiding/FOROP1 bij onvoldoende beschikbaarheid van de externe lesgevers. Anders gezegd geef je tijdens deze opleiding les en communiceer je met de cursisten.
 • Je organiseert pedagogische workshops voor de interne en externe lesgevers van Campus Vesta

2.   Specifieke pedagogische taken binnen een afdeling (brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, politie) (50%)

 • Ondersteunen van de lesgevers:

   Je doet aanbevelingen voor verbeteracties en begeleidt de lesgevers in het bijsturen van pedagogisch-didactische procedures.

   Je neemt deel aan de rekrutering van nieuwe lesgevers.

   Je geeft op regelmatige basis constructieve feedback aan lesgevers over hun functioneren, via lesobservaties.

   Je neemt deel aan vakgroepvergaderingen en geeft begeleiding bij het opstellen van lesfiches en andere opleidingsspecifieke documenten (bv. beoordelingsschalen, schriftelijke examens, ...)

   Je volgt de opleidingstrajecten van de nieuwe lesgevers op.

   Je evalueert en analyseert de opleidingstechnieken en de pedagogische werkmiddelen.

 • Je zorgt ervoor dat opleidingen professioneel, efficiënt en kwalitatief verlopen:

  Je zorgt voor een professionele relatie en samenwerking met andere onderwijsinstellingen, provinciale scholen, …

  Je staat mee in voor de ontwikkeling van (multidisciplinaire) opleidingen (voornamelijk de voortgezette en commerciële opleidingen)

 • Je fungeert als aanspreekpunt voor de studenten.

Je hebt een doorverwijsfunctie voor de psychosociale begeleiding en ondersteuning van de studenten die hieraan behoefte hebben.

Je organiseert en maakt een studietrajectbegeleiding op voor studenten met studieproblemen.

Je neemt op afroep deel aan overlegmomenten rond studenten.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld. Een diploma in de pedagogie/onderwijskunde strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt bovendien over een pedagogisch bekwaamheidsattest of bent bereid om dit te behalen op korte termijn.
 • Daarnaast kan je minstens 1 jaar relevante pedagogische ervaring in het onderwijs of binnen de opleidingswereld aantonen.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Hiernaast beschik je over de volgende gedragscompetenties:

 • Assertiviteit: je komt op voor je mening met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je bent in staat om een boodschap vlot en verstaanbaar uit te drukken naar een publiek.
 • Didactische vaardigheden: je bent in staat om informatie en vaardigheden op een heldere wijze, via een gepaste begeleiding en met het gepast gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen over te brengen, om competenties van anderen te ontwikkelen.
 • Klantgerichtheid: je streeft ernaar om de noden en behoeften van de klant te achterhalen en ze efficiënt, effectief, kwalitatief en met de nodige discretie te behandelen.
 • Samenwerken: je waakt over een goede en constructieve samenwerking binnen het team maar ook met andere diensten. Je vermijdt het om uitsluitend afzonderlijk te werken of in concurrentie te treden met elkaar.

Verder beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • Je bent thuis in de wereld van onderwijstechnologie, digitale leermiddelen, elektronische leerplatformen, blended leren en vertoont interesse om nieuwe evoluties op te volgen.
 • Je hebt kennis van de nieuwe methodes op educatief vlak.
 • Je hebt kennis van de psychologie van het leren.
 • Je bent op de hoogte van de actualiteit, trends en wetgeving rond pedagogie in het onderwijs.
 • Je hebt inzicht in het werkveld van de opleidingswereld voor volwassenen.
 • Je hebt kennis van moderne informaticatoepassingen (MS Office, gebruik van een elektronische leeromgeving, Google Drive, …).

Bijkomende aandachtspunten

  Flexibiliteit: je bent bereid om occasioneel buiten de diensturen en op zaterdag te werken.

Ons aanbod

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen €2.771,17 - €3.740,28

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen €3.219,69 – €4.236,85

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de €4.268,89 – €4.669,34

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques (8€)
 • gratis hospitalisatieverzekering, en de mogelijkheid voor je gezinsleden om hierop aan te sluiten
 • tweede pensioenpijler
 • aanvullende ziekteverzekering
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • 36 jaarlijkse vakantiedagen
 • fietsvergoeding of een abonnement openbaar vervoer
 • gebruik van dienstwagens -en fietsen voor dienstverplaatsingen
 • thuiswerken
 • personeelsvereniging die kortingen aanbiedt op tal van evenementen, cultuurprogramma's, pretparken, ...
 • afwisselend opleidingsaanbod
 • gsm en laptop
 • glijdende werkuren

Selectieverloop

 • Cv-screening, waar op basis van pedagogische ervaring en persoonlijke motivatie maximaal 10 kandidaten naar het volgende selectieonderdeel doorgaan.
 • Mondeling gedeelte: proefles + competentiegericht interview op 14 december 2022 (hou deze datum alvast vrij in je agenda)

Je geeft een korte proefles waarin je didactische en communicatieve vaardigheden getoetst worden. Het thema bevindt zich binnen de didactiek. Je kan kiezen uit: evaluatie, werkvormen of leermiddelen. Je les duurt 15 minuten. Je kiest met andere woorden een afgebakend lesonderwerp dat op 15 minuten kan behandeld worden. Deze les bereid je thuis voor. Je lesvoorbereiding geef je de dag van de selectie af, voor aanvang van je proefles. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten.

Aansluitend volgt het competentiegericht interview dat betrekking heeft op het profiel en de taakomschrijving van de functie, je verworven vaardigheden, evenals je motivatie en je affiniteit met het werkveld.

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

Waar wacht je nog op?

Solliciteer ten laatste op 4 december 2022 via de website van de provincie Antwerpen. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en cv waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

Meer info

Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij Ines Cluydts, teamverantwoordelijke Kwaliteit Opleidingen bij Campus Vesta, T 03 205 19 61 of ines.cluydts@campusvesta.be.

Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Maxime Janssens, consulent werving & selectie, T 03 240 54 32 of maxime.janssens.@provincieantwerpen.be.