Polyvalent medewerker schietstand

Voor ondersteuning in de schietstand willen we 1 voltijds polyvalent medewerker met een contract van onbepaalde duur aanwerven.
 
Een vergelijkend examen wordt georganiseerd. Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig blijft. In deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. Bij eventuele toekomstige vacatures (bepaalde of onbepaalde duur) putten wij eerst uit deze wervingsreserve voor de invulling van de vacature.

Takenpakket

Administratie, planning en opvolging

- Opvolgen en klasseren van documenten en gegevens
- Behandelen van inkomende en uitgaande briefwisseling; controleren, verdelen, verwerken, inschrijven, verzendklaar maken, …
- Opzoekingen doen
- Bestelbonnen opmaken
- Plaatsen en opvolgen van bestellingen
- Opmaken van verslagen en voorstellen

Communicatie en netwerking

- Onthaal van bezoekers
- Beantwoorden van routinematige vragen van klanten: persoonlijk, telefonisch of via mail.
- Opstellen van brieven, teksten, e-mails voor de dienst
- Contacten verzorgen met interne en externe klanten of organisaties

Organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten en agendabeheer

- Reserveren van locaties
- Versturen van (elektronische) uitnodigingen
- Vastleggen van alle materiaal voor de vergadering  (flipcharts, beamer, …)
- Opmaken van een aanwezigheidslijst
- Opmaken van verslagen van interne vergaderingen
- Contact opnemen met eventuele leveranciers
- Beheren van agenda’(s)
- Opstellen van werk- en verlofroosters
- Opstellen van roosters en maken van afspraken en planningen

Andere specifieke taken

- Organisatie, planning en opvolging van de opleiding specialist geweldbeheersing
- Organisatie, planning en opvolging van alle opleidingen binnen de vakgroep fysieke inzetbaarheid
- Organisatie, planning en opvolging van alle sport- en schietlessen voor alle opleidingen
- Planning, opvolging en facturatie van de schietsessies van de zones in het kader van de GPI48

Wie ben jij?

Als polyvalent medewerker beschik je over de volgende specifieke gedragscompetenties:

- stressbestendigheid
- goed plannen en organiseren
- zin voor initiatief
- grote mate van zelfstandigheid
- bereidheid tot samenwerken

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

- grondige kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook en internettoepassingen)
- basiskennis over de structuur en opleidingen van Campus Vesta
- goede kennis met betrekking tot documentenbeheer en klassement

Bijkomend aandachtspunt

- inzicht in het werkveld van de opleidingswereld voor volwassenen
- vertrouwd met opmaken van planningen (in een opleidingscontext)
- flexibiliteit: bereid zijn om buiten de diensturen en op zaterdag te werken
- Relevante werkervaring in een opleidingscontext is een pluspunt.
- Wij zoeken iemand die vlug in dienst kan treden.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.

Aan deze aanwervingsvoorwaarden moet voldaan zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Ons aanbod

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal: C1
Het brutomaandsalaris ligt tussen 1.927,37 EUR en 3.122,20 EUR

Na 4 jaar anciënniteit bij Campus Vesta apb en een gunstige evaluatie ga je over naar salarisschaal C2
Het brutomaandsalaris ligt tussen 2.190,52 EUR en 3.243,11 EUR

Na 18 jaar anciënniteit bij Campus Vesta apb en een gunstige evaluatie ga je over naar salarisschaal C3
Het brutomaandsalaris ligt tussen 3.058,19 EUR en 3.527,59 EUR

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring je in eerdere functies hebt opgebouwd.
Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.
Bekijk de loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

- gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
- maaltijdcheques van 7 EUR
- fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
- 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden en je tewerkstellingspercentage)
- aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden
- diverse opleidingsmogelijkheden
- glijdende werkuren

Selectieprocedure

De selectiedata in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Houd deze dagen dan ook vrij!

Er is een cascadesysteem van toepassing. Enkel de geselecteerden gaan door naar het volgend selectieonderdeel.

1. Cv-selectie

De binnengekomen cv’s worden gescreend op volgende criteria: ervaring in functie van de taakomschrijving. Maximaal 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

2. Schriftelijke proef: 23 april 2020

Je wordt onderworpen aan een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar je organisatievermogen en probleemoplossend werken. Maximaal 10 kandidaten met minstens 50% worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel.

3. Selectiegesprek: 28 april 2020

Je wordt uitgenodigd voor een competentiegericht interview dat betrekking heeft op het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld.

4. Eindselectie

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een eindrangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties.

Kandidaatstelling

- Dien je kandidatuur (motivatiebrief, cv en diploma) uiterlijk op 8 april 2020 en enkel online in via het online formulier.

- Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan samen in met je kandidatuur.

Meer info

Via het algemeen nummer 03 205 19 50
- Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij Wendy Van den Branden, afdelingsdirecteur politieopleidingen 
- Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij Shana Minnen, consulente werving en selectie