Vacature externe docenten begeleidings- en evaluatiegesprekken bij de politieopleidingen

Toelatingsvoorwaarden

 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Minstens over de graad HINP beschikken OF CaLog-medewerker niveau A of B

Docentgebonden verwachtingen

 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde manier les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Flexibel als je bent, ben je soepel in geest, maar evengoed in werkuren.
 • Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg.
 • Je streeft naar een loyale samenwerking binnen de vakgroep management en HRM.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van € 36,24 en €2,05  kosten eigen aan de werkgever.

Verloop van de selectie

De datums die bepaald werden in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor de selectie bestaande uit:

 • Een proefles van 15 minuten te geven aan een jury. Je mag de jury beschouwen als een klas cursisten. Het onderwerp van de les is vrij te kiezen, maar situeert zich binnen begeleidings- en evaluatiegesprekken.  De les wordt gegeven in een leslokaal van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Een competentiegericht interview waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten, vakkennis en competenties.

Het selectiemoment zal plaats vinden op donderdag 12 september 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijvingen kun je tot en met zondag 1 september 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • volgende documenten dien je online op te laden:
  • Motivatiebrief
  • Curriculum vitae
  • Attesten/ brevetten

Bijkomende inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen met Hannelore van Gorp of Frank Van Poppel.
 • Praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan u richten aan Shana Minnen.