Vacature externe docenten in de politionele interventietechnieken (PITIP)

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent houder van het brevet specialist geweldbeheersing dwang met én zonder vuurwapen en je bent in orde met de bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang met en zonder vuurwapen en in het bijzonder de politionele interventietechnieken.
 • Je beschikt over een grondige kennis van het basisprogramma volgens GPI48. Het programma kan je terugvinden via PORTAL, met een bijzondere aandacht voor de cursussen met betrekking tot de politionele interventietechnieken.
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde manier les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg.
 • Je bent loyaal in de samenwerking binnen de vakgroep fysieke vaardigheden.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van € 36,24 en €2,05  kosten eigen aan de werkgever. De effectieve urenverdeling is met andere docenten en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De datums die bepaald werden in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor de selectie bestaande uit:

 • Een praktijkles van 20 minuten over “instapmethodes (criss-cross, button hook, mix)” aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. De les wordt gegeven in een praktijkruimte van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig in het leslokaal.  Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Een korte praktische demo met uitleg kunnen geven over een jou toegewezen item uit de PITIP. (vb. vorderingsmethodes(follow the leader, … / three-eye-principe/ SUL-houding/ driehoeksopstelling/ uitpraatprocedure bij ctl voertuig/ tactisch vorderen, vorderen op trappen, handboeitechnieken, fouilletechnieken/ wapenretentie/ AMOK …).
 • Een gesprek waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten en vakkennis (o.a. GPI 48, handboeken GWB/PITIP, eventuele casussen) en voorgenoemde competenties.

Het selectiemoment zal plaats vinden op  22 oktober 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Inschrijvingen kun je tot en met 6 oktober 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.

Volgende documenten dien je online op te laden:

 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Attesten:
  • Specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen én zonder vuurwapen;
  • Alle jaarlijkse bijscholingen SGWB DMV én DZV

Inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen met Raf Gabriëls, via het mailadres vuurwapenopleiding@campusvesta.be
 • praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan u richten aan Shana Minnen, personeelsdienst, via jobs@campusvesta.be.