Vacature externe docenten politieopleiding voor het vak geweldbeheersing dwang met vuurwapen

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent houder van het brevet van specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen en je bent in orde met de bijscholingen zoals voorzien in GPI 48.
 • Je beschikt over een uitgebreide ervaring als specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen.
 • Je beschikt over een grondige kennis van het basisprogramma. Het programma kan je terugvinden via PORTAL.
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Je bent pedagogisch geschoold of je bent bereid om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.

Docentgebonden verwachtingen

 • Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde manier les te geven aan verschillende doelgroepen.
 • Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen.
 • Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar.
 • Je neemt regelmatig deel aan vakoverleg en eventuele bijkomende trainingsmomenten.
 • Je bent loyaal in de samenwerking binnen de vakgroep fysieke vaardigheden.
 • Je bent een intrinsiek gemotiveerd teamspeler.
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.
 • Je draagt de doelstelling van het basisprogramma op een verantwoorde, duidelijke en eenduidige manier uit aan de cursisten van de basisopleiding AINP en AHINP.
 • Je voldoet aan de noden van de externe klanten die zich aanbieden bij de Campus Vesta voor een kwaliteitsvol onderwijs in het domein dwang met vuurwapen. Je ontwikkelt de cursussen op maat van de klant en draagt deze uit aan de doelgroep.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van € 36,24 en €2,05  kosten eigen aan de werkgever. De effectieve urenverdeling is met andere docenten en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

De datums die bepaald werden in deze vacature zijn definitief. Er is geen afwijking mogelijk. Gelieve deze dan ook vrij te houden.

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor de selectie bestaande uit: 

 • Een voorbereidende praktijkles, van 20 minuten over “schieten van achter een dekking” aan aspirant-inspecteurs zonder voorkennis. Kandidaat mag zich ook beperken tot één bepaalde dekking (laag, hoog,…). De les wordt gegeven in een praktijkruimte van Campus Vesta. Een flipover of een whiteboard is aanwezig in het leslokaal. Lesvoorbereiding/lesfiche af te geven op de selectiedag.
 • Een korte praktische demo met uitleg geven, van één van de vijf drills met het dienstwapen (= fiches vademecum G2 t.e.m G6) uit de vuurwapenopleiding.
 • Een gesprek waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten en vakkennis (o.a. GPI 48, handboeken GWB/PITIP, eventuele casussen) en voorgenoemde competenties.

Het selectiemoment zal plaats vinden op 15 oktober 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

Inschrijvingen kun je tot en met 29 september 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.

Volgende documenten dien je online op te laden:

 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Attesten:
  • Specialist geweldbeheersing Dwang met Vuurwapen
  • Alle jaarlijkse bijscholingen SGDMV

Inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen met Jo Jennes, via het mailadres vuurwapenopleiding@campusvesta.be

praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan u richten aan Shana Minnen, personeelsdienst, via jobs@campusvesta.be.