Vacature externe docenten pv verkeer voor de vakgroep verkeer van de politieopleidingen

Toelatingsvoorwaarden

 • In het professionele leven op zeer regelmatige basis zelf pv’s verkeer opstellen.
 • Pedagogisch geschoold zijn of bereid zijn om de pedagogische opleiding te volgen georganiseerd door Campus Vesta.
 • Indien positieve selectie, dient de kennisgeving van nevenactiviteit aan de korpschef ook aan Campus Vesta te worden bezorgd.
 • Minstens over de graad van INP of HINP beschikken.

Specifieke verwachtingen

 • Inhoudelijke kennis en expertise betreffende de te doceren materie bezitten;
 • In staat zijn om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven aan verschillende doelgroepen;
 • Openstaan voor feedback, bijsturing en evaluatie van de lessen;
 • Voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar;
 • Verplicht deelnemen aan vakoverleg;
 • Een loyale samenwerking nastreven binnen de vakgroep verkeer;
 • Gemotiveerd om les te geven aan verschillende doelgroepen;
 • Bereid zijn om samen te werken in teamverband;
 • Je bent bereid om de afspraken en reglementen van Campus Vesta te volgen.

Vergoeding

Je ontvangt als docent een bruto uurloon van € 36,24 en €2,05  kosten eigen aan de werkgever. De effectieve urenverdeling is met andere docenten en met de school af te spreken.

Verloop van de selectie

Wanneer je sollicitatiedossier positief gescreend wordt, word je uitgenodigd voor de selectie bestaande uit:

 • Een proefles van max. 15 minuten te geven aan een jury. Het onderwerp van de les mag vrij gekozen worden, maar situeert zich binnen het vakgebied PV verkeer. U mag de jury beschouwen als een klas cursisten.
 • Een competentiegericht interview: waarin gepeild wordt naar motivatie, pedagogische kwaliteiten en vakkennis.

Het selectiemoment zal plaats vinden op 11 september 2019. Het precieze uur wordt na de positieve screening van het sollicitatiedossier bepaald en meegedeeld aan de kandidaat.

Kandidaatstelling

 • Inschrijvingen kun je tot en met 28 augustus 2019 indienen bij Campus Vesta via het online inschrijvingsformulier.
 • volgende documenten dien je online op te laden:
  • Een korte motivatie;
  • Curriculum Vitae;
  • Behaalde diploma’s of attesten;

Inlichtingen

Via het algemeen nummer: 03 205 19 50

 • Voor inhoudelijke vragen kan u contact nemen met Tom Gorrbeeck.
 • praktische vragen betreffende de selectieprocedure kan u richten aan Shana Minnen.