CAM verhoor

Voortgezette opleiding - 24 uur

Prijs

Je verdiept je in de laatste nieuwe methoden op het vlak van verhoor CAM VERDACHTEN. De opleiding zorgt ervoor dat jij de regie in handen neemt tijdens je onderzoek en je tegelijk ook aandacht hebt voor je eigen mentale weerbaarheid.

Dit specifieke recherchewerk in zowel de online als echte wereld, vergt een flexibel helikopteroverzicht en een tactisch politieverhoor. Je leert in de opleiding bij over uiteenlopende aspecten kenmerkend voor analoge en digitale omgeving van de CAM-verdachte. Je wordt zo sterker in gedragskundige recherche-advisering.

Doelgroep

Rechercheurs en mensen van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn in een onderzoeksteam.

Inhoud 

  • Inzicht verschaffen in de psychologische dynamiek en gedragsmatige aspecten die de leefwereld van een CAM-verdachte kenmerken
  • Intensieve training met betrekking tot de meest relevante wetenschappelijke studies en onderzoeken rond daderprofiel
  • Bewust maken van de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder Salduz
  • Het persoonlijk welzijn van de onderzoeker beschermen en alarmsignalenherkennen.
  • Op een vlotte manier een huiszoeking plannen en uitvoeren bij een CAM-verdachte

Aantal deelnemers

Minimum: 12 deelnemers
Maximum: 15 deelnemers

Praktische afspraken

  • Aanmelden aan het onthaal van Campus Vesta om 8:15 uur
  • Je volgt de opleiding in operationele burgerkledij
  • De bevoegde HRM-dienst schrijft je in (via het gekende inschrijvingsformulier)

Contactpersoon

Steven Goris

Functie
Projectcoördinator cel innovatie & Hoofdcoördinator voortgezette- en functionele politieopleidingen
Telefoon
+32 3 205 19 50
Mobiel
+32 473 69 01 25