Astrid User Equipment – bijscholing operationele werking en radio

Erkenningsnummer 3502

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en je wordt opgeleid om een eindgebruiker te worden van het ASTRID-systeem. Je bent vanuit je korps aangeduid om een opleiding over de operationele werking en de radiomiddelen van ASTRID te volgen.  

Beginsituatie

Je kent de basisprincipes van de kantoorautomatisering. Je hebt al bagage over de radioprocedure die in de basisopleiding van het basiskader zit. Je verbindt je ertoe je collega’s intern op te leiden wanneer daar behoefte voor is.

Bijkomende afspraken

Voor de federale politie gebeurt de inschrijving via de opleidingsverantwoordelijke van je hoofddirectie. Voor de lokale politie schrijf je je in via je diensthoofd bij een erkende politieschool.

Programma

De opleiding duurt 40 uur.

  • de basisbegrippen ETSI – TETRA - ASTRID
  • de operationele werking en het gebruik van de radiomiddelen
  • de aanpassingen van de radioprocedure
  • vaste terminal (CAD Viewer + I/Netviewer)
  • mobiele terminal (MDT + I/Mobile)
  • zich situeren en integreren in de opleidingsstructuur
  • lesgeven volgens de didactische principes
  • organisatie en begeleiding van praktische oefeningen
  • uitvoering van een praktische lesopdracht

Meer info?

Kris Jacobs

Functie
Hoofdcoördinator voortgezette en functionele politieopleidingen
Telefoon
03 205 30 03
Mobiel
0473 80 39 42

Volgende