Een job bij de politie?

Solliciteren bij de politie

Je kunt via Campus Vesta niet solliciteren naar een job als politieprofessional. Kijk voor alle informatie op de rekruteringswebsite van de politie www.jobpol.be of surf naar www.wijhebbenjounodig.be

Selectieproeven politie

Kreeg je van de rekruteringsdient van de politie een uitnodiging voor de selectieproeven en wil je graag meer weten over hoe je je er zo goed mogelijk op voorbereidt? Dan kun je contact opnemen met Anita Van Poyer, administratief organisator rekrutering & selectie, via anita.vanpoyer@campusvesta.be.

Oefenmomenten sportproef:

Wil je graag de sportproef alvast even komen oefenen op onze campus? Dan kan dat op de volgende momenten: 

 • 10 augustus om 14u 
 • 17 augustus om 14u
 • 7 september om 14u
 • 28 september om 14u
 • 3 oktober om 14u
 • 17 oktober om 14u
 • 8 november om 14u
 • 16 november om 14u
 • 23 november om 14u
 • 14 december om 14u

Hiervoor maak je een afspraak maken met Anita Van Poyer, administratief organisator rekrutering & selectie, via anita.vanpoyer@campusvesta.be.

Voorbereidende opleidingen:

Daarnaast bestaan er zelfs opleidingen die je voorbereiden op de selectieproeven:

 • Het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs CVO Vitant biedt de module ‘voorbereiding cognitieve vaardigheidsproef’ aan, waarin je leert hoe je informatie en cijfers verwerkt. Je werkt ook aan je kennis van de Nederlandse taal (spelling en grammatica) en leert een objectief verslag van een gebeurtenis opstellen. In de module ‘voorbereiding selectiecommissie’ leer je het competentiemodel van de politie kennen, je eigen motivatie verwoorden en werk je aan je stressbestendigheid. Meer informatie vind je via deze link.
 • Crescendo CVO bereidt cursisten voor op de politieproeven in samenwerking met de politiezone Mechelen-Willebroek. Cursisten die nog geen diploma secundair hebben (en dat graag willen halen) kunnen dit ook via het centrum. Indien deze cursisten geselecteerd worden door de politiezone Mechelen-Willebroek financiert de politie hun studies en krijgen zij al politionele sessies (6 halve dagen). Meer informatie vind je via deze link.