Brandwacht ammoniumnitraatverlading

Leerdoelstellingen

Als kandidaat-brandwacht oefen je onder gecontroleerde omstandigheden in het gebruik van adembescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en de procedures bij ammoniumnitraatverlading.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen

Beginsituatie

 • Op de dag van aanvang van de cursus ben je minstens 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring van medische geschiktheid.

We gaan ervan uit dat de deelnemers weinig of geen kennis bezitten over het dragen van autonome ademluchtbescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en de procedures bij de ammoniumnitraatverlading.

Programma

Theorie

 • inleidende begrippen over ammoniumnitraat
 • procedure ammoniumnitraatverlading BASF
 • gebruik van autonome adembescherming
  • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
  • algemene gedragsregels bij werken met adembescherming

Praktijk

 • klaarmaken ademluchttoestel
 • opzet- en afzetprocedure ademluchttoestel
 • algemene voortbewegingtechnieken
 • lopen met een ademluchttoestel
 • correct gebruik standpijp
 • hose-handling
  • uitrollen van slangen, klaverblad
  • blussen en koelen
  • hanteren van straalpijp bij drukken > 8 bar
  • defensieve en offensieve vorderingstechnieken
 • praktische straalpijpoefeningen onder bescherming van ademlucht
  • koelen van een aangestraalde (liggende) tank
  • benadering van een flensbrand

 

Datum                         

Doorlopend, 1 dag (= 2 dagdelen) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken)

Meer info?