Postgraduaat rampenmanagement

Logo PGRM

Zowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenleving worden steeds complexer, interacties groter en keteneffecten meer onvoorspelbaar. De negatieve outcome van vergissingen kan dus groot zijn, terwijl incidenten een snelle dynamiek kennen. Een gedegen kennis van betrokken diensten, een goede ‘situational awareness’ en een snelle besluitvorming zijn essentieel voor het vermijden van een verdere escalatie en voor het beheersen van de crisis en de schade.

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) laat deelnemers toe te ontdekken hoe je op beleidsmatig en operationeel vlak een grootschalig incident vanuit een multidisciplinair kader kunt aanpakken en bestrijden. De focus ligt hierbij op de daadwerkelijke uitvoering van een complexe en zware opdracht: instaan voor de veiligheid van burgers, bedrijven en organisaties waarbij de eventuele schade aan mens en milieu zoveel mogelijk ingeperkt wordt.

De opleiding bestrijkt de volledige risicobeheercyclus: het nemen van preventieve maatregelen, het beperken van de gevolgen, het behouden van een helikopterzicht tijdens de responsfase van een crisissituatie of bij een grootschalig incident tot en met de nafase en de langetermijneffecten. Het gaat hierbij om een breed palet van inhoudelijke kennis, het kennen van mandaten en werkwijze van andere actoren, persoonlijke vaardigheden, technische competenties, het gebruik van tools, enzovoort. 

De opleiding is heel gelaagd en bestaat uit verschillende modules zodat deelnemers een pakket kunnen samenstellen dat aansluit bij hun interesses en professionele achtergrond. Na het behalen van het getuigschrift moet je in staat zijn een coördinerende rol op te nemen bij een van de disciplines of overheden in een multidisciplinair kader. Door een mix van theoretische lessen, case studies, uitdagende opdrachten en practica in een realistische setting wil de opleiding de deelnemers aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen en hun professionele vaardigheden verder uit te diepen.

Multidisciplinair en interuniversitair

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV).

De opleiding is in 1988 in Leuven ontstaan vanuit de faculteit Geneeskunde. Vanaf het academiejaar 2005 bood de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta een eigen postgraduaat aan met een duidelijke operationele focus. In 2018 besloten de twee opleidingen samen te smelten tot een interuniversitair Postgraduaat Rampenmanagement en sloten de faculteiten van de universiteiten van Gent en Brussel aan.

Nieuw logo en nieuwe website

Op zaterdag 5 oktober 2019 werd in het Vlaams Parlement de vernieuwde Vlaamse opleiding officieel voorgesteld. Campus Vesta blijft instaan voor de administratieve organisatie van PGRM. De samenwerking van zeven partners in één Vlaamse opleiding vertaalt zich in een nieuw logo (het bovenaanzicht van een ontploffing met een paarse, multidisciplinaire kern en daarrond de vijf disciplines).

Alle informatie over deze vernieuwde Vlaamse opleiding vind je op www.rampenmanagement.be.

Meer info?