Gendergelijkheid

In 2022 maakten we een eerste gendergelijkheidsplan op, deels met het oog op de opportuniteiten die het Europees programma Horizon ons biedt, deels om te verkennen welke stappen de provincie kan zetten in het kader van SDG-doelstelling 5 ‘Genderequality’.

De acties van dit startplan waren erop gericht om meer voeling met dit thema te krijgen en te leren uit de goede praktijken van andere overheden. Met dit tweede plan brengen we dan ook eerst verslag uit van onze acties in 2022-2023: wat hebben we gedaan en welke zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? Vervolgens formuleren we een beleidskader voor het thema en stellen we onze plannen voor 2024 en 2025 voor.  

Het 'Gender Equality Plan' of Gendergelijkheidsplan (GEP) geldt voor alle binnen- en buitendiensten van de provincie Antwerpen én de aparte rechtspersonen uit haar organogram die onder 'full service' van het departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) vallen, zoals geregeld in de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten.

Dat betekent dat het GEP provincie Antwerpen opgaat voor onder meer alle Autonome Provinciebedrijven (APB’s), waaronder dus ook Campus Vesta.

Verder in dit plan wordt met de term 'provincie Antwerpen' telkens 'binnen- en buitendiensten en alle full service entiteiten van DMCO’ bedoeld.