Milieu

Heel de provincie Antwerpen is ISO 14001 gecertificeerd

Als dochteronderneming van de provincie Antwerpen doen ook wij mee aan strenge interne en externe milieuaudits. Zo behalen we al jaren met veel trots het internationale milieucertificaat ISO 14001 waarmee we bewijzen dat milieu ons na aan het hart ligt.  

Brandweertrainingen

We stoken gedroogd onbehandeld hout, geklaarde benzine (zonder additieven), propaangas en nat stro. We werken bij trainingen ook zoveel mogelijk met koude rook. Dergelijke witte theaterrook maakt een evacuatietraining heel realistisch.

Voor onze opleidingen werken we soms met gevaarlijk materiaal, dat is onvermijdelijk. Zo heeft een ammoniaktraining of het meten van een radioactieve bron na een terreurscenario risico's. Maar het gaat altijd over minieme hoeveelheden in een verantwoorde setting. Het spreekt voor zich dat we als overheidsinstelling bij al onze activiteiten rekening houden met de milieuwetgeving.

Provincie Antwerpen gaat 18 miljoen liter drinkwater per jaar besparen

Bij de bouw van onze nieuwe industriële oefenplaat voor zware industriële brandbestrijding investeert de provincie in een innovatief waterzuiveringssysteem. Dankzij het nieuwe systeem schroeven we het verbruik van leidingwater bij brandweeropleidingen drastisch terug en worden we als opleidingscentrum een voorbeeld qua duurzaamheid. Het provinciebestuur investeert maar liefst 2.741.833 euro in de infrastructuur en 660.868,12 euro in de waterzuivering.

We ontwikkelen een uniek gesloten circuit waarbij het gebruikte bluswater van de twee oefenplaten wordt gerecycleerd. De bezinkbekkens sturen het water naar de waterzuiveringsinstallatie die het water zuivert tot oppervlaktewaterkwaliteit. Ook al ons huishoudelijk afvalwater wordt daar op aangesloten. Het water komt vervolgens terecht in een groot ondergronds bufferbekken van maar liefst 460.000 liter. Van hieruit vertrekt een hydrantennetwerk waarop alle blusslangen aangesloten worden. Deze nieuwe oefenplaat is vanaf begin 2018 operationeel.

Duurzaam aankoopbeleid

Alle entiteiten van de provincie Antwerpen volgen de duurzame aankoopgids. Dat zorgt ervoor dat je op Campus Vesta fairtrade koffie drinkt, je veel gerecycleerd materiaal tegenkomt, we met ecologische producten poetsen en we bij elke aankoop willen stilstaan bij de impact ervan op het milieu.

Afval recycleren

We sensibiliseren op Campus Vesta om al het afval netjes te sorteren. Doordat onze mindset rond recycleren draait, durven we ook wel met gerecycleerd materiaal oefenobjecten maken. Zo hergebruiken we platenmateriaal om tunnels te bouwen voor de brandweeropleiding technische hulpverlening in besloten ruimten. Onze ziekenhuisvleugel is ingericht met afgedankt materiaal dat ziekenhuizen ons bezorgden, de voertuigen waarmee we rondrijden zijn afgeschreven door brandweer-, ambulance- en politiediensten, voor ons cybercrimelokaal komen afgeschreven computers van de provincie Antwerpen van pas,...

 

Wijzelf zijn ook creatief met ons eigen afgedankt materiaal. Zo werd onze versleten brandweerkledij door een vzw gerecycleerd. Zij maakten van meerdere exemplaren terug een goed uniform en die goede uniformen worden door een brandweerkorps in Roemenië gebruikt. De dopjes van onze flessen worden ingezameld voor een goed doel (blindengeleidehonden). Het leukste verhaal is ongetwijfeld de nieuwe bestemming van onze oude brandweerslangen. Een dierenpark maakt er klim- en speelobjecten voor de apen mee!

Geluidsoverlast

Als we opleidingen organiseren die voor wijkbewoners mogelijk auditief storend kunnen zijn (bijvoorbeeld ontmijningstrainingen van DOVO), geven we de informatie op voorhand door aan de gemeente Ranst en politiezone ZARA. Ook via hun communicatiekanalen wordt de informatie dan verspreid.

Fort van Broechem

De provincie Antwerpen kocht het fort van Broechem over van Defensie. Het is historisch erfgoed en sowieso onveilig om te betreden. In WOI beschoten de Duitsers het Fort met hun beruchte Dikke Bertha kanonnen. Het gevolg zijn immense kraters. Door de jaren heen kwam er overal begroeiing, wat kraters uit het zicht onttrekt.

In het Fort overwinteren grote vleermuizenpopulaties. Aangezien vleermuizen een beschermde diersoort zijn, wordt het fort door Europa beschermd als Natura2000 gebied. Tussen 1 oktober en 15 mei doen de vleermuizen een winterslaap en mag niemand het Fort betreden.

Concreet betekent dit dat wij vooral rond het Fort trainen. De gracht leent zich perfect tot duikoefeningen, het trainen op zoek- en reddingsacties (al dan niet met speurhonden), redden bij ijsvorming, slachtoffers bergen en zware technische hulpverlening (het bergen van autowrakken bijvoorbeeld).

Vragen over milieu?

John Botte
Preventieadviseur & Milieucoördinator
john.botte@campusvesta.be
T 03 205 36 00