Missie en visie

De missie van Campus Vesta

We dragen op Campus Vesta bij tot een optimale werking van de hulpverleningssector en het verhogen van de veiligheid in de samenleving.

We bieden een omgeving aan voor vorming, training en opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening en partners in de veiligheidszorg.

Onze core business:

 • We organiseren basisopleidingen en voortgezette opleidingen.
 • We ontwikkelen VTO-programma’s op maat.
 • We integreren praktijkervaring in onze leerprogramma’s.
 • We zijn een forum voor nieuwe ontwikkelingen en een internationale ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling.

Onze visie 

 • Multidisciplinaire samenwerking maakt ons sterk.
 • Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen disciplines verhoogt de kwaliteit van onze opleidingen.
 • We spelen een voortrekkersrol inzake multidisciplinaire oefeningen.
 • We zijn een dynamische en klantgerichte organisatie.
 • We spelen snel en flexibel in op de opleidingsbehoeften.
 • We zijn een referentie op het vlak van kwaliteit.
 • We werken samen met overheden en gespecialiseerde partners.

Onze strategische doelstellingen

 • Ter bevordering van de openbare veiligheid bieden we voldoende en kwaliteitsvolle vorming, training en opleiding voor zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele en politionele veiligheid.
 • Ons opleidingsaanbod heeft zoveel mogelijk een multidisciplinaire invalshoek .
 • We breiden het VTO-aanbod (Vorming, Training en Opleiding) uit naar alle doelgroepen betrokken bij de civiele en politionele veiligheid.
 • We streven naar internationale erkenning en willen evolueren naar een internationale ontmoetingsplaats voor integrale kennisuitwisseling rond veiligheid.
 • We organiseren maatschappelijk relevante congressen en studiedagen rond veiligheid.

Waar staan we als team voor?

Eerlijkheid

Onze werkwijze is transparant en we geloven in kennisdeling. Hoe beter opgeleid de publieke sector en het bedrijfsleven zijn, hoe sterker we staan als er rampen en grote ongevallen gebeuren. We moeten op elkaar kunnen rekenen bij interventies, dus is eerlijkheid cruciaal.

Loopt er iets mis, dan kun je ons erover aanspreken. We doen dat liefst op een verbindende manier. Gaat het goed, dan geven wij de mensen die het werk verrichten graag een schouderklopje.

Commitment

Wat we doen, doen we met overgave. Waarom? Omdat de mensen die bij Campus Vesta werken er bewust voor hebben gekozen om bij een bedrijf te werken dat maatschappelijk relevant is. We werken achter de schermen aan de veiligheid in onze maatschappij. We horen wat er leeft bij de disciplines in de provincie Antwerpen en spelen in op hun opleidingsnoden. Onze stakeholders zitten in onze raad van bestuur en geven ons beleid mee richting.

Ambitie

We bouwen mee aan een verhaal van internationale kennisdeling. We willen een positieve bijdrage leveren aan het geheel. We zijn een kleinschalig en familiaal bedrijf, maar onze missie is wel inspelen op maatschappelijke veranderingen, zowel nationaal als internationaal.