Missie en visie

De missie van Campus Vesta

We dragen op Campus Vesta bij tot een optimale werking van de hulpverleningssector en het verhogen van de veiligheid in de samenleving.

We bieden een omgeving aan voor vorming, training en opleiding voor brandweer, politie, dringende geneeskundige hulpverlening en partners in de veiligheidszorg.

Onze core business:

 • We organiseren basisopleidingen en voortgezette opleidingen
 • We ontwikkelen VTO-programma’s op maat
 • We integreren praktijkervaring in onze leerprogramma’s
 • We zijn een forum voor nieuwe ontwikkelingen en een internationale
  ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling

Onze visie 

 • Multidisciplinaire samenwerking maakt ons sterk
 • Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen disciplines verhoogt de kwaliteit van onze opleidingen
 • We spelen een voortrekkersrol inzake multidisciplinaire oefeningen
 • We zijn een dynamische en klantgerichte organisatie
 • We spelen snel en flexibel in op de opleidingsbehoeften
 • We zijn een referentie op het vlak van kwaliteit
 • We werken samen met overheden en gespecialiseerde partners

Onze strategische doelstellingen

 • Ter bevordering van de openbare veiligheid bieden we voldoende en kwaliteitsvolle vorming, training en opleiding voor zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele en politionele veiligheid
 • Ons opleidingsaanbod heeft zoveel mogelijk een multidisciplinaire invalshoek 
 • We breiden het VTO-aanbod (Vorming, Training en Opleiding) uit naar alle doelgroepen betrokken bij de civiele en politionele veiligheid 
 • We streven naar internationale erkenning en evolueren naar een internationale ontmoetingsplaats worden voor integrale kennisuitwisseling rond veiligheid
 • we organiseren maatschappelijk relevante congressen en studiedagen rond veiligheid
 • we versterken constant onze rol als katalysator tussen vraag en aanbod bij de invulling van de VTO-behoeften door:
  o het creatief uitzoeken van de meest aangewezen formule (klassieke vorming, intervisiesessie, interactieve opleiding, sessies op maat,...) en de gepaste sprekers aantrekken (lesgevers/ervaringsdeskundige/facilitator, intern of extern,...)
  o het versterken van partnerschappen (met externe organisaties, interprovinciale samenwerkingsverbanden,...)

Waar staan we als team voor?

Eerlijkheid

We zijn geen commerciële haaien en zijn in alles wat we doen transparant. We maken onze klanten geen blaasjes wijs. We moeten als autonoom provinciebedrijf zelfbedruipend zijn en we bevinden ons voor bepaalde opleidingen in een commerciële markt, maar we omarmen onze concurrenten. We geloven in kennisdeling. Hoe beter opgeleid de publieke sector en het bedrijfsleven zijn, hoe sterker we staan als er rampen en grote ongevallen gebeuren. We moeten op elkaar kunnen rekenen bij interventies, dus is eerlijkheid cruciaal.

Loopt er iets mis, dan kun je ons erover aanspreken. We doen dat liefst op een verbindende manier. Gaat het goed, dan geven wij de mensen die het werk verrichten graag een schouderklopje.

Commitment

Wat we doen, doen we met overgave. Waarom? Omdat de mensen die bij Campus Vesta werken er bewust voor hebben gekozen om bij een bedrijf te werken dat maatschappelijk relevant is. We werken achter de schermen aan de veiligheid in onze maatschappij. We horen wat er leeft bij de disciplines in de provincie Antwerpen en spelen in op hun opleidingsnoden. Onze stakeholders zitten in onze raad van bestuur en geven ons beleid mee richting.

Ambitie

We bouwen mee aan een verhaal van internationale kennisdeling. We willen een positieve bijdrage leveren aan het geheel. We zijn een kleinschalig en familiaal bedrijf, maar onze missie is wel inspelen op maatschappelijke veranderingen, zowel nationaal als internationaal.