Reglementen

Gedragsregels

Dit reglement is bindend voor elk individu dat zich op het terrein van Campus Vesta begeeft. Er staan ook specifieke regels in voor de cursisten.

Veiligheidscharter voor gebruikers van vuurwapens

Bezoekers van Campus Vesta die in het bezit zijn van een vuurwapen, zijn gebonden aan ons veiligheidscharter. We maken in de overeenkomst duidelijke afspraken rond vuurwapens in oefenmodus en in operationele modus. Meer weten? Contacteer ons via info@campusvesta.be of T 03 205 19 50.

Reglement voor prestatieverleners

Dit reglement is van toepassing op alle prestatieverleners van Campus Vesta. Het bepaalt onder andere de procedure van selectie en aanwerving, het proces van functioneren en evalueren en de communicatie met Campus Vesta.

Algemeen onderwijs- en examenreglement

Dit reglement omvat de algemeen geldende regels binnen Campus Vesta.

Onderwijs- en examenreglement brandweer

Dit onderwijs- en examenreglement is van toepassing op de basisopleidingen en specialisaties brandweer.

Onderwijs- en examenreglement hulpverlener-ambulancier

Dit onderwijs- en examenreglement is van toepassing op de opleidingen hulpverlener-ambulancier.

Kledingvoorschriften brandweeropleidingen

Campus Vesta en de brandweerzones gaan voor kwaliteitsvolle, veilige en professionele opleidingen. Daarbij hoort verzorgde professionele kleding. In dit document leggen we opnieuw de normen vast waaraan de kleding van cursisten van alle brandweeropleidingen op Campus Vesta moet voldoen. 

Bezoldiging

Het tarief voor prestatieverleners (docenten, rollenspelers, simulanten, ...) wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.