Reglementen

Gedragsregels

Dit reglement is bindend voor elk individu dat zich op het terrein van Campus Vesta begeeft. Er staan ook specifieke regels in voor de cursisten.

Veiligheidscharter voor gebruikers van vuurwapens

Bezoekers van Campus Vesta die in het bezit zijn van een vuurwapen, zijn gebonden aan ons veiligheidscharter. We maken in de overeenkomst duidelijke afspraken rond vuurwapens in oefenmodus en in operationale modus. Meer weten? Contacteer ons via info@campusvesta.be of T 03 205 19 50.

Reglement voor prestatieverleners

Dit reglement is van toepassing op alle prestatieverleners van Campus Vesta. Het bepaalt onder andere de procedure van selectie en aanwerving, het proces van functioneren en evalueren en de communicatie met Campus Vesta.

Algemeen onderwijs- en examenreglement

Dit reglement omvat de algemeen geldende regels binnen Campus Vesta.

Onderwijs- en examenreglement politie
Het reglement bundelt de specifieke regels die gelden voor de politieafdeling. Zoals de toelatingsvoorwaarden, de beoordeling van de student, het verloop van het examen, het verloop van de deliberatie,...

Schoolreglement

Dit schoolreglement voor de aspiranten van politie geldt vanaf april 2016 en is een bijlage bij het algemene onderwijs- en examenreglement.

Bezoldiging

Het tarief voor prestatieverleners (docenten, rollenspelers, simulanten, ...) wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.