COVID-19 Update: Opleidingen

publish date
16.04.2021

Als veiligheidscentrum is het onze prioriteit om zo veilig mogelijk te werken en besmettingen te voorkomen. Maar tegelijkertijd moeten we vermijden dat er op operationeel vlak problemen ontstaan. Onze coronamaatregelen worden steeds genomen in samenspraak met de hogere instanties die voor onze verschillende afdelingen bevoegd zijn.

BRANDWEERAFDELING 

Na het overlegcomité van 14 april werd samen met de brandweerzones beslist om de coronamaatregelen terug te brengen naar de situatie van vóor 29 maart. Dit betekent dat er een kleine versoepeling is.

Concreet wil dit zeggen dat vanaf maandag 19 april alle brandweeropleidingen georganiseerd worden in groepen van maximaal 12 personen.

THEORIELESSEN

 • Worden bij voorkeur gegeven via afstandsonderwijs.
 • Indien het niet anders kan, wordt de les gegeven in een klaslokaal onder strikte voorwaarden:
  • Het maximaal aantal aanwezigen per lokaal wordt niet overschreden.
  • Het lokaal wordt voldoende geventileerd.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een vaste en coronaveilige opstelling in het lokaal.

PRAKTIJKLESSEN

 • Deze blijven doorgaan in kleine groepen.
 • Het gebruik van debriefinglokalen is opnieuw mogelijk, mits wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden met betrekking tot het gebruik van klaslokalen.

POLITIEAFDELING

De basisopleiding loopt gewoon door.

Voor de voortgezette en functionele opleidingen geldt: 

 • De theorielessen gaan door via afstandsonderwijs als dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, worden deze opleidingen geannuleerd en zal u daarvan op de hoogte gebracht worden. 
 • De praktijklessen gaan door in openlucht. Als dit niet mogelijk is, worden ook deze geannuleerd en zal u daarvan op de hoogte gebracht worden.

MEDISCHE AFDELING

In overleg met de FOD Volksgezondheid is er beslist dat de medische opleidingen, zowel de basisopleiding als de permanente vormingen, verder kunnen doorgaan rekening houdend met de volgende regels: 

 • De theorielessen zullen zoveel mogelijk via afstandsonderwijs worden gegeven. 
 • De theorie- en praktijklessen die op onze campus ingepland staan, blijven doorgaan volgens de huidige veiligheidsvoorschriften en in zeer kleine groepen. 
 • Tijdens de praktijklessen zullen geen handelingen uitgevoerd worden op andere personen. Al deze handelingen zullen geoefend worden op simulatiemateriaal.  

Werk je in een brandweerhulpverleningszone? Ga dan eerst de richtlijnen na van jouw zone inzake het volgen van medische opleidingen.