COVID-19 Update: Opleidingen

publish date
26.03.2021

De beslissingen van het Overlegcomité van 24 maart hebben ook impact op onze opleidingen en dit voor de periode van 29 maart tot en met 18 april.

Als veiligheidscentrum is het onze prioriteit om zo veilig mogelijk te werken en besmettingen te voorkomen. Maar tegelijkertijd moeten we vermijden dat er op operationeel vlak problemen ontstaan. Op vraag van de hogere instanties die voor onze verschillende afdelingen bevoegd zijn, hebben we daarom de volgende beslissingen genomen.

BRANDWEERAFDELING 

Voor zowel de brevet- als de voortgezette opleidingen geldt:

THEORIELESSEN

  • Er gaan geen fysieke lessen meer door in onze leslokalen.
  • De lessen worden zoveel mogelijk via afstandsonderwijs gegeven of gaan door in openlucht.
  • Indien afstandsonderwijs of lesgeven in openlucht niet mogelijk is, zal de les uitgesteld worden. Deelnemers zullen hier dan persoonlijk van op de hoogte gebracht worden.

PRAKTIJKLESSEN

  • Deze blijven doorgaan in kleine groepen.
  • Briefings gaan niet meer door in de leslokalen, maar worden in openlucht gegeven.

POLITIEAFDELING

De basisopleiding loopt gewoon door.

Voor de voortgezette en functionele opleidingen geldt: 

  • De theorielessen gaan door via afstandsonderwijs als dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, worden deze opleidingen geannuleerd en zal u daarvan op de hoogte gebracht worden. 
  • De praktijklessen gaan door in openlucht. Als dit niet mogelijk is, worden ook deze geannuleerd en zal u daarvan op de hoogte gebracht worden.

MEDISCHE AFDELING

In overleg met de FOD Volksgezondheid is er beslist dat de medische opleidingen, zowel de basisopleiding als de permanente vormingen, verder kunnen doorgaan rekening houdend met de volgende regels: 

  • De theorielessen zullen zoveel mogelijk via afstandsonderwijs worden gegeven. 
  • De theorie- en praktijklessen die op onze campus ingepland staan, blijven doorgaan volgens de huidige veiligheidsvoorschriften en in zeer kleine groepen. 
  • Tijdens de praktijklessen zullen geen handelingen uitgevoerd worden op andere personen. Al deze handelingen zullen geoefend worden op simulatiemateriaal.  

Werk je in een brandweerhulpverleningszone? Ga dan eerst de richtlijnen na van jouw zone inzake het volgen van medische opleidingen.

Volgende van de detaillijst