Ministers Verlinden en Van Tigchelt bezoeken jobdag politie samen met 750 deelnemers

publish date
07.05.2024

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kwamen samen met zo’n 750 mensen naar de jobdag van de politie afgezakt. Beide ministers werden verwelkomd en rondgeleid door Pieter Van Turnhout (algemeen directeur Campus Vesta), Wendy Van den Branden (directeur politieopleidingen), Jan De Haes (gedeputeerde bevoegd voor Campus Vesta), Dominique Van Ryckeghem (federale politie DGR), Luc Smeyers (verbindingsambtenaar en voorzitter Provinciaal Overleg Korpschefs Antwerpen) en gouverneur Cathy Berx.

De federale dienst rekrutering en selectie van de politie heeft Antwerpen aangeduid als een van de drie prioritaire provincies - naast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant - voor nationale campagnes en steun aan lokale rekruteringsinitiatieven.

Het tekort aan politiemensen in de provincie Antwerpen is groot. Slechts twee van de 23 lokale politiezones in de provincie Antwerpen hebben hun personeelskader volledig ingevuld. Zo blijkt uit een bevraging uit 2022. Elf zones hadden een globaal tekort van minstens 10 procent. Door langdurige afwezigheden wegens ziekte, opleiding of detachering zijn de behoeften in de praktijk nog prangender. De capaciteitsproblemen situeren zich op alle niveaus, maar zijn het grootst op het niveau van inspecteur.

Rekruteringscampagne ‘De Politieronde’

In een poging om het tij te keren, liet gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx in 2022 een provinciale rekruteringscampagne uitrollen waarvoor ze intussen al ruim 70.000 euro heeft vrijgemaakt.

Het doel van de campagne is om een breed publiek te informeren over de oneindig veel mogelijkheden van een job, zowel als burger als in uniform, bij een van de 23 lokale politiezones en 7 federale politiediensten binnen de provincie Antwerpen.

Daarvoor werd onder meer de campagne ‘De Politieronde’ ontwikkeld. In korte video’s zie je een politiecombi, waarin telkens een duo politiemensen via een zogenaamde speeddate vertelt over wat hen motiveert. De Politieronde is te zien op online en sociale media en werd ook verspreid via de politiezones en federale diensten.

Jobdag

Een belangrijk moment in de provinciale wervingscampagne was de jobdag op Campus Vesta.

Wie geprikkeld is, interesse heeft of misschien al kandidaat is om te komen werken bij de politie, kon op een interactieve manier kennismaken met de vele mogelijkheden van een job bij de politie of kon zich informeren over de selectie, de opleiding en de vacatures.

Op het programma stonden onder meer speeddates in de combi met enkele bekende gezichten uit De Politieronde, gesprekken met aspiranten, met opleiders en met assessoren, demonstraties van de ‘gevreesde’ sportproef, van een droneteam, van geweldbeheersing en van hondenbegeleiding en infosessies over de selectie door de rekruteringscoördinator en een psycholoog.

De grote opkomst van deze jobdag stemde gouverneur Cathy Berx alvast hoopvol.

“De zoektocht naar talent treft zowat alle sectoren, niet in het minst onze politiekorpsen. We moeten duidelijk meer inspanningen leveren om de politieorganisaties in onze provincie sterk én waarachtig in de kijker te zetten”, aldus de gouverneur. “Enkel zo zullen we enthousiast talent kunnen werven en behouden.”

“Ik ging een tijd geleden dan ook overtuigd in op de vraag om samen werk te maken van een doordachte aanpak, en hiervoor ook de nodige middelen ter beschikking te stellen. Immers, niet enkel onze politiediensten maar ook u en ik, onze hele gemeenschap heeft er alle belang bij om meer en sterke kandidaten te werven en te binden voor de steeds complexere en uitdagende politionele taken.”

Slaagpercentage selectieproeven

Ook op nationaal vlak worden grote inspanningen geleverd. Niet alleen wil men meer kandidaten aantrekken, ook het slaagpercentage bij de selectieproeven moet omhoog.

Het aantal contactpunten voor rekrutering – vrijwilligers die het reilen en zeilen van de politiezone kennen en met wie geïnteresseerden via Jobpol.be een afspraak kunnen maken - werd verhoogd. Er werden partnerschappen met sportorganisaties aangegaan en de ‘gevreesde’ sportproef kan vaker vooraf worden geoefend in de politiescholen.

De nieuwe aanpak werkt. Het slaagpercentage voor de selectieproeven in Vlaanderen steeg van 20% in 2018 naar bijna 27% in 2023.

Helaas blijft het aantal kandidaten dat aan een politieopleiding wil beginnen (dus vóór de selectieproeven) verder dalen. In 2014 solliciteerden in heel België 12.100 kandidaten voor een job als inspecteur bij de geïntegreerde politie; in 2023 waren dat er nog maar 7.949 (de sollicitaties voor Politiezone Antwerpen niet meegerekend).

Concurrentiële arbeidsmarkt

Nieuwe mensen aantrekken blijft dus moeilijk. Eén van de oorzaken is de concurrentiële arbeidsmarkt. In Antwerpen blijven de haven en de sector van wetenschap en technologie grote concurrenten. Dit bemoeilijkt onder meer ook de zoektocht naar gespecialiseerde profielen bij de politie, zoals informatici. De mobiliteitsproblematiek maakt het er ook niet makkelijker op.

“Er heerst krapte op de arbeidsmarkt en voor de politie is dat niet anders”, geeft ook minister van Justitie Paul Van Tigchelt toe. “Velen weten bovendien niet wat politiewerk allemaal kan inhouden. Voor elk talent is er wel een plaats voorhanden. Of je nu wijkinspecteur wil worden, cybercrime wil bestrijden, speurhonden wil begeleiden, dronepiloot wil worden, de drugsmaffia wil bestrijden of lid wil worden van de speciale eenheden: bij de politie kan je terecht. Jobdagen zoals deze brengen dat uiteenlopend gamma mooi in beeld en maken het verschil als het aankomt op rekrutering.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zegt nog elke dag versteld te staan van de vele mogelijkheden die de politie als werkgever biedt.

Tal van diensten, specialisaties en… niet onbelangrijk: de mogelijkheid om echt een carrière uit te bouwen. Het is belangrijk dat we op een krappe arbeidsmarkt, en met heel veel concurrentie binnen de veiligheidswereld, onze politie tonen. Met deze infodag ontdekken de bezoekers niet enkel de mogelijkheden bij de politie, geïnteresseerden kunnen onmiddellijk al ervaren hoe hun politieopleiding eruit zal zien.”

Minister Verlinden sprak alvast haar vertrouwen uit in de politieschool van de provincie Antwerpen.

“Onze toekomstige politiemedewerkers zijn bij Campus Vesta in goede handen. De politieschool stapte vorig jaar mee in het project om samenwerkingen uit te bouwen met hogescholen om zo de kwaliteit van het politieonderwijs te verbeteren en om onze toekomstige politiemensen nog beter voor te bereiden op de vele uitdagingen die hen wachten.”

Tot slot dankte gouverneur Cathy Berx alle partners om deze jobdag en de rekruteringscampagne mee vorm te geven. Ze dankte de ministers Paul Van Tigchelt en Annelies Verlinden meest hartelijk voor hun aanwezigheid, interesse en engagement.

En nu hopen dat de jobdag de vele bezoekers heeft geprikkeld en dat de gezamenlijke rekruteringsinspanningen van de politiediensten in de provincie Antwerpen, van de gouverneur en van Campus Vesta op termijn hun vruchten afwerpen.