Campus Vesta bouwt verlaten tunnel om tot oefenlocatie voor tunnelbrandbestrijding

publish date
31.05.2023

Brandweerzone Rivierenland organiseerde op 31 mei een demonstratie waarbij verschillende technieken werden getoond om tunnelbranden te bestrijden. Deze demonstratie vond plaats in de oefentunnel naast de E19 in Mechelen-Zuid. De oefentunnel is volledig ingericht als een realistische tunnelomgeving, waarin brandweerlieden in een gecontroleerde omgeving kunnen oefenen en zich optimaal voorbereiden op echte noodsituaties.

Campus Vesta is trots dat het een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het inrichten van deze oefentunnel.

“Op vraag van brandweerzone Antwerpen en brandweerzone Rivierenland zijn we vorig jaar op zoek gegaan naar een object om tunnelbrandbestrijding te kunnen oefenen”, zegt Steven Verhoeven, adviseur brandweer bij Campus Vesta. “Dankzij de contacten van BZ Rivierenland met het Agentschap Wegen en Verkeer werd deze locatie langs de E19 in Mechelen-Zuid ontdekt.”

Onze collega’s van Campus Vesta hebben de nodige acties moeten ondernemen om de tunnel in een recordtempo ‘oefenklaar’ te maken. De tunnel moest onder meer aan de zijkanten winddicht gemaakt worden en er moesten twee rijrichtingen worden gesimuleerd.

Een gespecialiseerde training in een levensechte omgeving is voor brandweerzones in stedelijke context erg belangrijk door de aanwezigheid van meerdere tunnels in hun werkgebied.

Zwitserland

Om de nodige expertise op te bouwen en die kennis ook te kunnen overdragen, werden onder meer alle vaste instructeurs van Campus Vesta en verschillende freelance instructeurs een week lang opgeleid in de Zwitserse brandweerschool IFA, gespecialiseerd in tunnelbrandbestrijding.

In Mechelen demonstreerden de brandweerteams twee technieken die in Zwitserland werden aangeleerd.

Een eerste techniek is bedoeld om de branden op een efficiënte wijze te blussen en de tunnel te koelen. Door snel te handelen kan de schade aan de tunnelstructuur beperkt blijven en is het veiliger voor de hulpverleners en betrokkenen.

“Het bestrijden van een tunnelbrand is immers ingewikkelder dan het bestrijden van een brand in de open lucht. Een tunnelbrand kan namelijk schade veroorzaken aan de tunnelinfrastructuur. De herstellingen hebben gevolgen voor de omgeving, het verkeer en hebben ook een financiële kant,” legt luitenant Tom Van Landeghem, diensthoofd Vorming, Training en Opleiding van BZ Rivierenland en freelance instructeur op Campus Vesta, uit.

Een tweede demonstratie betrof de ‘search and rescue’-techniek om met minimale inspanning de omgeving en voertuigen grondig en snel te doorzoeken. Hierbij maakt de brandweer gebruik van zoekstokken.

Een goed getraind brandweerkorps kan efficiënter te werk gaan en zo snel mogelijk slachtoffers helpen, wat de impact van een incident kan beperken.