Laatste kans om in te schrijven voor postgraduaat Adviseur Gevaarlijke Stoffen

publish date
23.10.2023

In januari 2024 starten we met een nieuwe postgraduaatopleiding voor Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties dit anders bepalen. De lessen lopen van januari 2024 tot juni 2025 en vinden plaats op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

Ingangstest en motivatiegesprek

Alle potentiële deelnemers moeten verplicht een ingangstest en motivatiegesprek afleggen. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Tijdens het motivatiegesprek wordt gepeild naar de motivatie en affiniteit met chemie, gevaarlijke stoffen, incidentbestrijding en brandweerzorg.

De intakegesprekken en chemietest vinden plaats op Campus Vesta op een datum die in overleg met de kandidaten wordt bepaald. Om deel te kunnen nemen, moet je je inschrijven. Dit kan door uiterlijk op 10 november de volgende documenten te mailen naar ags@campusvesta.be:

  • een beknopt cv met duidelijke vermelding van je wetenschappelijke vorming (geslaagd/niet geslaagd; toegekende graad) en je huidige/vorige functies binnen de hulpdiensten en/of industrie (in pdf)
  • je hoogst behaalde academisch diploma (in pdf)
  • indien je niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of indien je een andere foto wil gebruiken voor je inschrijving:een pasfoto (jpg)
  • inschrijvingsformulier: bestelbonnummer en goedkeuringen worden best vooraf reeds besproken, maar moeten voor deelname aan de intake nog niet ingevuld zijn. Ten laatste bij de definitieve inschrijving moet je ons een verder aangevuld document bezorgen.

Meer info over de opleiding en het inschrijvingsformulier vind je hier.

Volgende van de detaillijst