Europese CBRN-week op Campus Vesta van 16 tot 21 mei

publish date
23.03.2022

Van 16 tot en met 21 mei 2022 wordt op Campus Vesta kennis uitgewisseld in het kader van de twee Europese projecten eNOTICE en MELODY. Mooie afsluiter van deze Joint Activity is de grootschalige rampenoefening op zaterdag.

Niet alle scholen in België bieden een CBRN-training aan. Je moet daarvoor immers beschikken over een CBRN-label. Campus Vesta beschikt over zo’n label en wil zijn kennis dan ook op Europees vlak delen en uitbreiden. Daarom werken wij mee aan eNOTICE en MELODY. In beide projecten staat CBRN-training centraal. Maar de doelstellingen verschillen wel.

Europa wil de CBRN-kennis tussen de verschillende Europese landen harmoniseren. Het doel van het MELODY-project is om binnen Europa een geharmoniseerd CBRN-trainingsprogramma (curriculum) voor eerstelijnshulpverleners te ontwikkelen. Aan het MELODY-project werken meerdere partners samen: universiteiten, onderzoekscentra en scholen waaronder Campus Vesta, een politieschool van Hongarije en een brandweerschool van Finland.

Validatie van trainingsprogramma

Het trainingsprogramma is onderworpen aan een validatieprocedure. Daarom organiseert Campus Vesta tijdens de CBRN-week een validatie-evenement op maandag 16 en dinsdag 17 mei. Er zal een CBRN-training (in het Nederlands) worden gegeven aan een testpubliek van Belgische eerstehulpverleners zonder voorkennis.

Er wordt gewerkt met zes doelgroepen: brandweer, politie, ambulanciers, noodcentrale, MUG en huisartsen. In elke groep zitten telkens vijf studenten. Achteraf worden ze gevraagd naar hun (inhoudelijke) bevindingen.

Joint Activity

Het andere Europese project, eNOTICE, richt zich meer naar professionals. Het doel van eNotice is om een Europees netwerk van CBRN-trainingscentra te vormen. Door samen te werken verhoog je immers niet alleen de trainingscapaciteit, maar ook de trainingskwaliteit. Kennis en ervaring delen, leidt tot meer innovatie in de CBRN-training.

Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei slaan MELODY en eNOTICE de handen in elkaar tijdens een Joint Activity.

Op donderdag worden de trainers uit alle CBRN-trainingscentra van Europa uitgenodigd op Campus Vesta. Ook wie niet betrokken is bij de projecten, is welkom. De Europese trainers zullen een vorming krijgen (train-the-trainer) volgens het Europese MELODY-curriculum, zodat zij daarna zelf in hun land de CBRN-training kunnen geven.

Op vrijdag zitten de verschillende beleidsmakers van de Europese trainingscentra samen om te vergaderen over de samenwerking met de industrie.

Social dinner

Om het aangename aan het nuttige te koppelen, is er op donderdagavond 19 mei een social dinner op Campus Vesta gepland.

De CBRN-week wordt afgesloten met een grootschalige rampenoefening van ons Postgraduaat Rampenmanagement op zaterdag 21 mei. Het consortium van eNOTICE zal de rampenoefening observeren en evalueren met behulp van een app. Deze app is een coproductie van Campus Vesta en Propus. Hiermee kan je in real time en papierloos observaties maken op je gsm, tablet of laptop. Deze observaties kunnen met de app achteraf makkelijker worden geanalyseerd.

Wil je meer weten over deze projecten of over de geplande Joint Activity in mei? Bel of mail naar euprojects@campusvesta.be.

Wil je deelnemen aan de Joint Activity op 19 en 20 mei? Schrijf je dan in via de link https://forms.gle/bwH86XNk4UhyYu8b8. Omdat de projecten geld hebben gekregen van de EU, kunnen je reiskosten onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald.