Na 2 jaar eindelijk opnieuw een rampoefening

publish date
23.05.2022
Rampoefening

Zo'n 300 mensen hebben op zaterdag 21 mei 2022 deelgenomen aan de driedubbele rampoefening op onze campus. Een blikseminslag in een chemische fabriek, slippende auto’s en brand in een flatgebouw door lekkende aardgasleidingen, dat waren de drie rampen die moesten worden bedwongen.

Omdat er door corona twee jaar lang geen rampoefening kon worden georganiseerd, stonden nu extra veel cursisten van de opleiding ‘postgraduaat rampenmanagement’ en hulpverleners uit verschillende provincies te popelen om hun paraatheid te testen.

Daarom werden bij wijze van uitzondering niet één maar drie realistische incidenten geënsceneerd. De drie rampen hadden één ding gemeen. Ze werden veroorzaakt door een stormdepressie die over onze provincie trok: windstoten, onweer en overvloedige regen.

Primeur

De eerste ramp was niet alleen visueel de meest spectaculaire, maar zorgde meteen ook voor een primeur. Ons nieuw oefencomplex voor industriële brandbestrijding, dat in juni officieel wordt ingehuldigd, deed dienst als chemische fabriek waar door een blikseminslag brand uitbrak.

Iets verderop begonnen auto’s te slippen door de wateroverlast. Zo’n dertien wagens waren bij het ongeval betrokken. Verschillende personen zaten gekneld in hun voertuig.

De hevige regenval veroorzaakte ook nog een grondverschuiving, waardoor enkele aardgasleidingen begonnen te lekken. Het gas drong een appartementsgebouw binnen en er ontstond brand in de ondergrondse garage. Het vuur verspreidde zich snel over de appartementen, waarin ook personen aanwezig waren.

Aan de rampoefening namen hulpverleners, cursisten, observatoren, simulanten en figuranten deel. De hulpverleners moesten een groot aantal slachtoffers proberen te redden door optimaal samen te werken, hun kennis maximaal te benutten en de ramp organisatorisch en administratief correct aan te pakken.

Ook de relatie met de pers werd uitvoerig getest. Pittig detail, de simulant die journalist ‘speelde’, verzwikte zijn enkel toen hij de politie te snel af wilde zijn.

Rode draad in de rampoefening is het multidisciplinair optreden tussen de verschillende disciplines (brandweer, medische discipline en politie) en het bestuurlijke niveau (crisiscommunicatie, …).

“Zo zie je hoe belangrijk het is dat de provincie blijft investeren om een multidisciplinair opleidingscentrum als Campus Vesta bij de top te houden”, voegt gedeputeerde Jan De Haes eraan toe.

Rampoefening

Rampenmanagement

De rampoefening is meteen ook de ultieme test voor de cursisten van het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM). In die interuniversitaire en multidisciplinaire opleiding wordt geleerd hoe je op beleidsmatig en operationeel vlak een grootschalig incident moet aanpakken.

De opleiding bestaat uit verschillende modules, zodat de cursisten, afhankelijk van hun interesses en/of professionele achtergrond, zelf een programma kunnen samenstellen. Er is altijd een mix van theorie, casestudies en practica in een realistische setting. Deze rampoefening kan als de afsluiting van hun opleiding worden beschouwd.

Wie zijn getuigschrift PGRM heeft behaald, moet in staat zijn om een coördinerende rol op te nemen bij een van de vijf disciplines (brandweer, medisch-sanitaire diensten, ordediensten, logistieke diensten, informatiecel) of overheden in een multidisciplinair kader.

Het Postgraduaat Rampenmanagement (PGRM) is een gezamenlijk initiatief van faculteiten van vier Vlaamse universiteiten: Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen (NVKVV).