Opening industriële oefensite

publish date
17.06.2022

 

Onze nieuwe oefensite voor het bestrijden van complexe industriebranden in België is op woensdag 15 juni 2022 officieel ingehuldigd. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden mocht onze nagebootste petrochemische fabriek officieel openen door zelf het vuur in de leidingengracht aan te steken, op veilige afstand met afstandsbediening.

Ons land had nood aan een eigen oefensite om zo waarheidsgetrouw mogelijk te trainen op complexe procesindustriebranden. In het verleden moesten de hulpverleningszones en de bedrijfsbrandweer voor dergelijke trainingen uitwijken naar het buitenland. Vaak gebeurde dat in Rotterdam, in een privaat bedrijf waar ook de olie-industrie uit het Midden-Oosten komt oefenen. Maar daar hing een stevig prijskaartje aan vast.

Kubus in staal

Het paradepaardje van het industriële oefencomplex is de 18 meter hoge en drie verdiepingen tellende kubus in staal waar op diverse plaatsen brandhaarden kunnen worden geënsceneerd en waarvoor verschillende oefenscenario’s zijn uitgewerkt. De staalconstructie heeft een open staaltrap en een halfopen betonnen trap die bedoeld is als vluchtweg.

In de leidingengracht kan aan elke zijde van de loopbrug een brand worden geactiveerd. Beide kanten hebben een verschillende ondergrond: een vlakke, betonnen ondergrond en een ondergrond van los gesteente. Zo leren de cursisten pijpleidingen op verschillende ondergronden blussen.

Op de leidingenbrug, die de verschillende delen van de oefeninfrastructuur verbindt, wordt geoefend op het bestrijden van een brand op een moeilijk bereikbare locatie en hoogte. In het tankpark ten slotte draait alles rond lekkages en branden bij de opslag van brandbare vloeistoffen.

Milieubewust

Niet alleen bouwkundig, maar ook op technisch vlak is het oefencomplex vernuftig. Zo kunnen de brandhaarden vanop afstand worden gecreëerd, gestuurd en beveiligd. De instructeurs werken met afstandsbediening. Bovendien zal de impact op het milieu minimaal zijn dankzij het gebruik van lpg en kookpuntbenzine voor de brandhaarden. Voor het blussen wordt naast water ook fluorvrij blusschuim gebruikt.

In de oefenplaat bevindt zich een centrale afvoergoot waarlangs het regen- en bluswater naar het bufferbekken voor de waterzuivering wordt gebracht om na de zuivering opnieuw te kunnen worden gebruikt.

Verder werd een groot deel van de oefenobjecten op de site gerecupereerd van – lees: deels geschonken door – industriebedrijven als LANXESS, Covestro, Vesta Terminals, Total Fina en BASF.

Vijftien instructeurs

Een groep van 15 instructeurs werd opgeleid om les te kunnen geven in dit oefencomplex. De groep bestaat zowel uit private brandweerlui uit de industrie als mensen uit de publieke brandweerzones en vaste instructeurs die reeds de basisopleiding industriële brandbestrijding gaven op de ruim 20 jaar oude, kleinere oefenplaat van Campus Vesta.

Zeven miljoen

Het volledige oefencomplex voor industriële brandbestrijding kost 7 miljoen euro en werd voor de helft gefinancierd door de provincie Antwerpen en voor de andere helft door het Seveso-fonds.

Het werd ontworpen door VK Architects & Engineers, een vooraanstaand ontwerp- en studiebureau dat ook het gerechtsgebouw van Antwerpen op zijn palmares heeft staan. Uitvoerder van de werken is Stadsbader. De Duitse firma Fireblast, wereldwijd gekend voor zijn brandtechnische uitrusting, is onderaannemer.

Gedeputeerde Jan De Haes is verheugd. “Campus Vesta maakt zijn voortrekkersrol op het gebied van ontwikkeling en innovatie in het veiligheidsonderwijs alweer waar. Dat verantwoordt ook het grote financiële engagement dat het provinciebestuur en Campus Vesta aangaan.”

Vlak bij Antwerpse haven

De keuze voor de provincie Antwerpen voor de bouw van dit oefencomplex is evident als je weet dat de Antwerpse haven de op één na grootste petrochemische cluster ter wereld is en de grootste binnen Europa.

Gouverneur Cathy Berx, die samen met bevoegd gedeputeerde Jan De Haes de officiële inhuldiging bijwoonde, wees op het belang van de industriële oefensite en riep op tot samenwerking.

“Specifieke en state-of-the-art opleidings- en trainingsfaciliteiten zijn essentieel om onze hulpverleners maximaal voor te bereiden op een adequate en veilige bestrijding van incidenten in de petrochemische industrie”, aldus gouverneur Cathy Berx. “Dit nieuwe oefencomplex, waar hulpverleningszones en de bedrijfsbrandweer van diverse bedrijven getraind zullen worden in realistische omgevingen, komt daar in bijzonder grote mate aan tegemoet.”

“Het zal ongetwijfeld bijdragen tot een robuuste civiele veiligheidsstructuur en –cultuur, dankzij een sterk netwerk van de hulpverleningszones, private brandweerdiensten en opleidingsinstituten.”

 

 

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.