Turbolöscher werd uitgetest op onze campus

publish date
30.09.2022

Netwerk Brandweer wou de verschillende hulpverleningszones samenbrengen om hun kennis te delen. Op 28 september organiseerden zij op onze campus een netwerkdag voor het netwerk Vorming, Training en Opleiding (VTO) en het netwerk Operaties. “Op die manier leren de zones enorm veel van elkaar en blijven ze ook op de hoogte van wat er leeft in de andere zones”, stelt Maarten Van Severen, hoofd van Netwerk Brandweer.

Tijdens de netwerkdag kregen de netwerkverantwoordelijken een demonstratie van de Turbolöscher van BASF Antwerpen.

Wat is dat, een Turbolöscher?

De Turbolöscher is een uniek brandweermiddel op basis van twee vliegtuigstraalmotoren met verschillende toepassingen. Zo kan het toestel onder andere ventileren en met 8 000 liter water per minuut een groot volume aan nevel/aersol verspreiden. “Het toestel kan, indien nodig, dan ook worden ingezet bij alle soorten incidenten”, stelt Maarten Van Severen, hoofd van Netwerk Brandweer.

“Op industriële sites waarbij installaties met gevaarlijke producten dicht bij elkaar staan, is de Turbolöscher een grote meerwaarde. Het toestel kan gevaarlijke dampen met de nevel/aerosol neerslaan of verdunnen zodat er minder risico is op gevaarlijke situaties, alsook grootschalig koelen in geval van brand. Ook in tunnels, bij magazijnbranden of ter bescherming van grote objecten kan de Turbolöscher een belangrijke, meerwaarde betekenen.” zegt Tom Engels, hoofd interventiedienst BASF Antwerpen. De Turbolöscher is bovendien vrij uniek: er bestaan er wereldwijd slechts 7 van.

Samenwerking centraal

Campus Vesta was de schitterende locatie voor de ontmoeting tussen de verschillende actoren. “Het is belangrijk dat Campus Vesta onderwijs aanbiedt dat onmiddellijk toepasbaar is op de werkvloer. Alleen op die manier kunnen we voldoen aan de eisen van een adequate hulpverlening.”

Naast het faciliteren van de vergaderingen van Netwerk Brandweer over actuele thema’s binnen hun vakdomein, is de campus ook de ideale locatie voor een demonstratie met de Turbolöscher. Samen met de Civiele Bescherming, Binnenlandse Zaken en BASF Antwerpen werd alles in het werk gesteld om dit veilig te laten verlopen.

In de namiddag volgde een demo op de nieuwe industriële brandweersite van onze campus gevolgd door een demonstratie en toelichting van de Turbolöscher van BASF Antwerpen in samenwerking met Binnenlandse Zaken en de Civiele Bescherming. “Jaarlijks activeert Civiele Bescherming meerdere keren de overeenkomst voor de Turbojet. Voor het blussen van complexe branden, het koelen van grote objecten of het uitwassen van rook bewees deze capaciteit reeds meerdere keren zijn meerwaarde en effect."

Het uitwassen van rook in Wetteren, het koelen van schepen bij scheepsbranden of het blussen van complexe industriebranden zijn enkele voorbeelden van inzetten. Met haar expertise en haar gespecialiseerd materieel vervult de Civiele Bescherming als tweedelijnshulpverleningsdienst een belangrijke en onvervangbare rol bij noodsituaties”, stelt Jan Beeldens, Lt. Kolonel bij de Civiele Bescherming.

Financiering

De Turbolöscher van BASF Antwerpen is sinds 2010 in dienst. Het totale kostenplaatje voor dit toestel is hoog, maar absoluut noodzakelijk om de Turbolöscher 24/7 operationeel te houden.

Sinds de ingebruikname van het toestel loopt er een overeenkomst tussen BASF Antwerpen en FOD Binnenlandse Zaken die afgelopen jaar werd vernieuwd tot 2028. Dit maakt het mogelijk om de Turbolöscher, in samenwerking met de Civiele Bescherming, over het gehele Belgische grondgebied in te zetten. Zij zorgen dan voor het nodige water en brandstof.