Opfrissing wegverkeer: parket en politieschool werken samen

publish date
25.02.2022

Wat zijn de meest voorkomende verkeersgerelateerde interventies en hoe stel ik een goed proces-verbaal op? Op die vragen proberen we een antwoord te geven in onze nieuwe opleiding ‘opfrissing wegverkeer’. De opleiding is bedoeld voor een ruim politiepubliek.

Politiemensen die niet werken in een verkeersdienst, zoals leden van een wijkdienst of interventie, voelen zich soms geremd om een verkeersinbreuk te verbaliseren omdat ze niet goed (meer) op de hoogte zijn van de actuele regels rond inbreuken op het wegverkeer en het opstellen van een correct proces-verbaal. Nochtans is een goed proces-verbaal nodig zodat het parket kan overgaan tot vervolging.

De nieuwe opleiding ‘opfrissing wegverkeer’ duurt één dag. Voorlopig zijn er twee opleidingen ingepland. De spits wordt afgebeten op vrijdag 18 maart 2022. Op vrijdag 17 juni vindt er opnieuw een opleiding plaats.

In de voormiddag worden enkele herkenbare casussen op een interactieve en laagdrempelige manier besproken. In de namiddag worden deze casussen voorgelegd aan een lid van het parket.

De substituut-procureurs des Konings zullen dan duiden welke gevolgen er worden gegeven aan de vastgestelde verkeersinbreuken. Tevens wordt ook uitgelegd welke zaken er moeten worden vermeld in het proces-verbaal om te kunnen overgaan tot vervolging en hoe dergelijke dossiers verder worden afgehandeld.